This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint


‘Deze mannen zijn een meerwaarde’


Net boven de Westerschelde ligt Nieuwdorp. Een dorp met nog geen 1200 inwoners, maar wel met het Bevrijdingsmuseum van Zeeland. Jaar- lijks trekt het museum, met als hoofdonderwerp de Slag om de Schelde, 25.000 bezoekers. Eens per maand komen de Indiëveteranen van het Zeeuws Bataljon samen in het café van het museum.


Tekst en foto: Karin Stroo D


e gemiddelde leeftijd van de heren is 89 jaar en vandaag zitten ze bijna allemaal in uniform aan hun vaste


tafel in de hoek. Sinds een jaar of drie komen zij hier samen. De koffie krijgen ze altijd van het museum, het borreltje daarna wordt betaald door degene die in die maand jarig is geweest. De meeste veteranen zijn als oorlogs- vrijwilliger (OVW’er) de dienst in gegaan. Gideon Sinke (90) knikt: “We waren ons helemaal niet bewust van wat we tekenden. Snotneuzen waren we nog. We dachten dat we de geallieer- den gingen helpen om Noord-Nederland te bevrijden. Maar toen capituleerden de Duitsers en enkele weken later zaten we op een transportschip naar Indië.”


Avontuur Cees Moerdijk (90) buigt zich voor- over: “Ik was 18 en nog nooit van huis geweest. Mijn moeder huilde toen ik op 1 december 1944 in dienst ging bij de


Eerste Compagnie Bewakingstroepen.” Vlak na de capitulatie krijgt Moerdijk een opleiding in Frankrijk. Daarna moet hij naar België om 50.000 krijgsge- vangenen te bewaken. “In juli moesten we terug, want Nederland had soldaten nodig voor Indonesië.” “Nederlands- Indië!”, roept iemand vanaf de overkant van de tafel. Moerdijk vervolgt: “Het was voor het vaderland, maar eerlijk gezegd was ik toch meer een avonturier, denk ik. We gingen op transport met vierduizend man, een echt hongerschip. Ik had het geluk dat ik een hangmat had, er waren er ook die op een tafel of op de vloer moesten slapen.” Het merendeel van deze jongens was de provincie nog nooit uit geweest en nu gingen ze naar een land dat ze op de kaart niet konden aanwijzen.


Te weinig gepraat Moerdijk: “Na afloop werd er weinig over gepraat thuis.” Gillis de Kok (91)


Wat: Veteranencafé Bevrijdingsmuseum Zeeland Waar: Coudorp 41, 4455 AH, Nieuwdorp Voor wie: alle veteranen Wanneer: iedere laatste woensdag van de maand 14.00-16.00 uur Info: Gert-Jan de Rooij, e-mail: robroek@zeelandnet.nl, website www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl


beaamt: “Je moet niet vergeten, wij kenden geen weelde. We hadden acht jaar oorlog meegemaakt. Bij terugkomst werden we soms voor moordenaars uitgemaakt. Weet u wat er zou gebeuren als wij echt de waarheid zouden vertel- len? Als wij werkelijk moeten vertellen wat we gezien hebben? Weet u wat er dan gebeurt? Dan zeggen de mensen: die vent is gek.” De Kok krijgt bijval van de overige heren. “Dus wat deden wij? Wij hielden onze mond dicht.” Rinus Kriek (89): “Toen je terugkwam, kreeg je vier weken ontschepingsverlof en intussen moest je een baan zoeken. Je kreeg vijftig gulden in je hand en een paar kledingbonnen en dan mocht je het zelf uitzoeken.” Sinke bedachtzaam: “Deze mannen zijn wel een meerwaarde, zeker. Je praat met hen over dingen waar je met een ander niet over praat. Eigenlijk praat je te weinig over die periode. We hebben er te weinig over verteld…” Kriek: “Het is veel te lang onder de grond gestopt. En komt het naar boven, dan is het op een verkeerde manier.” Sinke besluit: “Er zijn natuur- lijke rottige dingen gebeurd, laten we dat niet onder stoelen of banken steken, maar wij waren weg voor de politionele acties begonnen.”


maart 2016 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65