This page contains a Flash digital edition of a book.
Inspiratiebijeenkomst Van Doorn tot Den Haag


325 Gemeenten doen het al. Zij uiten de waardering voor ‘hun’ veteranen op een lokale veteranendag. Hoe? Dat vari- eert. De ene gemeente nodigt de veteranen uit voor een ‘blauwe hap’ en een gesprek met de burgemeester. De andere organiseert een defilé door de stad of een concert.


En dat wordt gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van het Vete- raneninstituut (Vi). Het bestaan van lokale veteranendagen geeft veteranen het gevoel dat zij gewaardeerd worden. De dagen worden goed bezocht door oudere veteranen. Jongere veteranen zijn er wat minder te vinden. Grote vraag is dan ook: hoe zorgt een gemeente ervoor dat ook jonge veteranen naar een lokale veteranendag komen? Het Vi organiseerde een inspiratiebijeenkomst voor gemeenten met dit thema. Sabine, een jonge landmachtkapitein én veteraan uit Utrecht, toont de aanwezigen het plaatje van een veteraan zoals iedereen die wel kent: een grijze heer met een keurige blazer aan en baret op, die door de straat van een stad marcheert te midden van zijn oude dienstmaten. Dan klikt ze door naar een plaatje van een jong gezin: vader en moeder, twee kindjes. “Dit is de jonge veteraan”, zegt Sabine. “En dan vraag ik u: wie? Hij of zij?” Iemand in de zaal roept: “Misschien allebei wel!” (CC)


Veteranendag in Zwolle, 6 oktober 2013. Foto: Natalie Hoogmoed, NLVD


Is er een lokale veteranendag in mijn gemeente en word ik daarvoor uitgenodigd?


De burgemeester van een gemeente krijgt van het Vetera- neninstituut eenmalig en onder strikte voorwaarden de adresgegeven van veteranen uit de gemeente die inmid- dels uit dienst zijn. Of ze nou een pas hebben of niet. Organiseert jouw gemeente een veteranendag en ben je veteraan uit dienst? Dan kun je ervan uitgaan dat je de uitnodiging vanzelf krijgt.


Om aan te sluiten bij de behoeften van deze nieuwe gene- ratie veteranen, kwamen zij ruim aan het woord tijdens deze dag. Waar zitten zij op te wachten? Frank, een jonge marinier en veteraan: “Sluit aan bij iets wat tóch al plaatsvindt in de stad: een groot evenement, een mooie voorstelling. Jonge veteranen zijn waarschijnlijk al van plan daarheen te gaan en krijgen nu op enig moment van die dag een bijzondere behandeling, dat is leuk.” Mathijs, een jonge veteraan uit dienst: “En waardering kan ook geuit worden met een korting op vertoon van je vetera- nenpas, veel jonge veteranen vinden dat ook een leuke blijk van waardering. En vergeet niet: jonge militairen zijn al vaak van huis voor oefeningen en uitzendingen. Als ze gewaardeerd worden om hun inzet, is het leuk als de kinderen en partner kunnen meegenieten van de acti- viteit.”


Veteranen in dienst van Defensie zijn ook meer dan welkom op een lokale veteranendag. Of zij een uitnodi- ging ontvangen, hangt af van of zij hun contactgegevens beschikbaar hebben gesteld aan het Veteraneninstituut. Dit kan in PeopleSoft: ‘Intranet Portaal > Selfservice > Alle Apps > Informatie > Persoonlijke instellingen > Correspondentie/Pasfoto’.


De gemeente Deventer heeft dit jaar een nieuw plan: “Wij gaan het doen op een zaterdag, van tien tot vier. Midden tussen het winkelend publiek. Binnen in het stadhuis staat een aantal goede sprekers geprogrammeerd, buiten houden we het plein die dag autovrij. Daar komt Defen- siematerieel te staan waar mensen eens omheen kun- nen lopen. En we plaatsen een veldkeuken die echt eten maakt en er komt een springkussen voor de kinderen. Zo maken we het publiek nieuwsgierig en hopen we dat veteranen zich verzamelen bij de activiteiten om ons wat meer te vertellen over hun werk.” Jonge veteraan Mathijs veert op. “Wat leuk. Dát zou ik wel eens aan mijn kinde- ren willen laten zien. Uit de veldkeuken kunnen ze dan proeven wat papa in dienst te eten kreeg. Ik vind het leuk dat jullie zorgen voor die ontmoeting met burgers in de open ruimte. Ja, naar zo’n dag zou ik zelf wel komen.”


Meer lezen? Kijk op veteraneninstituut.nl/ontmoeten/veteranendag/lokale-veteranendag voor een verslag van de bijeenkomst, de gemeente Veenendaal over haar lokale Veteranendag en tips en trucs van jonge veteranen voor de organisatie van een lokale veteranendag.


40 maart 2016


lokale veteranendagen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65