This page contains a Flash digital edition of a book.
Robert Thiecke. Foto: Birgit de Roij


Dick Deibel. Foto: Birgit de Roij


oudere mensen aan de kant, dan voelde je aan je water: ja jongen, jij zit gewoon de zaak te bedonderen. Want jij laat die jongeren, die eigenlijk de doelgroep zijn met die snelle auto’s, de Mercedessen en BMW’s, allemaal voorbijgaan. Ben je bang voor die mensen, vroeg ik hem dan.” Toen ze deze controles ook ’s avonds invoerden en hij ‘hielp’ met het selecteren van de verdachte voer- tuigen, was het meteen raak. “Daar heb ik nu nog beeld bij”, vertelt Thiecke. Ze troffen meteen van alles aan, zoals doorgeladen wapens in de handschoenenkastjes. Het had ook meteen tot gevolg dat er allerlei klachten kwamen en dat zelfs de Macedonische tv er aandacht aan besteedde.


even. Het zou handig zijn als ook de EU voor dit type missies een soort warehouse heeft. Ik denk dat er wel vier maanden inefficiënt is gewerkt, dat we niet echt meters konden maken.” Een ander EU-probleem dat hij constateerde, was dat er ook helemaal geen sprake van was dat de Europese politie, afkomstig uit een twaalftal landen, onderling op elkaar leek. Ze wilden het community police system in Macedonië introduceren, een beetje het idee van de ‘wijkagenten’, maar dat was iets wat onbekend was bij bijvoorbeeld de Franse gendarmerie. Ook de Italiaanse carabinieri en de Griekse politie waren volgens Deibel ‘een verhaal apart’. Hij vat het als volgt samen: “De Euro- pese politie is niet de Europese politie.” Toch is er volgens beide mannen in Macedonië een sprong gemaakt. Het is ook daarom dat Deibel er met voldoening aan terugdenkt: “Ik vond het heel leuk werk, bevredigend, sowieso is dit werk bevredigend omdat je waardering krijgt. Je kon merken dat mensen wat dat betreft blij waren om aandacht te krijgen en een steuntje in de rug. Door de positieve ontvangst van al onze advie- zen voelde het heel prettig.” Ook Thiecke laat zich in soortgelijke bewoordingen uit over het effect van de EU-missie: “Ik denk toch dat de missies hebben bijgedra- gen aan de verbetering van de levensomstandigheden en ook de werkwijze van de Macedonische politie, daar ben ik van overtuigd.”


Robert Thiecke met zijn counterpart in bespreking in het poli- tiebureau in Tetovo, Macedonie. Foto: privécollectie Robert Thiecke


Sprong Niet alleen de Macedonische politie bleek inefficiënt te werken, ook de EU-missie zelf ging weinig efficiënt van start. Deibel was er vanaf het begin bij: “Alles moest snel op gang worden gebracht. We hadden met een paar man een kleine werkruimte. Geen bureaus, deuren van kas- ten gebruikten we als bureaus en daar zetten we onze laptops op. Ter plekke moesten we zelf auto’s regelen, voordat dit geregeld was vanuit de EU duurde het wel


22 maart 2016


Politiemissie Proxima Na het verdrag van Ohrid in 2001 zou de EU met een kleine vredesmacht helpen de stabiliteit in Macedonië te ondersteunen. Deze missie werd Concordia genoemd en zou worden gevolgd door de civiele EU-politiemissie Proxima 1, die werd verlengd met Proxima 2. De taken waren onder meer: het begeleiden bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad, het hervormen van het politieapparaat, het opzetten van een grenspolitie en het herstellen van het vertrouwen van de eigen bevolking in de politie. In december 2005 kwam er een eind aan deze missie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65