This page contains a Flash digital edition of a book.
rende evenementen waarin de forten extra te bezichtigen zijn en worden uitgelicht met lezingen, muziek, thea- tervoorstellingen, exposities, kunstmarkten en re-enact- mentdemonstraties. Voor meer informatie en actuele programma’s kunt u de web- site www.stellingvanamster- dam.nl en www.hollandse- waterlinie.nl raadplegen.


2V08 Zaterdag 16 april is er in sporthal De Vaart in Lin- schoten een veteranencon- cert van de Marinierskapel. De sporthal wordt hiervoor omgetoverd tot een concert- zaal voor ruim 650 bezoe- kers. Een bekende artiest(e) verleent medewerking en Shantykoor De IJsselzangers verzorgt het voorprogramma. Het concert wordt mede georganiseerd in het kader van de Actie Schooltent die zoveel mogelijk geld bijeen- brengt voor schooltenten in Libanese vluchtelingenkam- pen. Meer dan één miljoen gevluchte Syrische kinderen krijgen niet of nauwelijks onderwijs. De opbrengst van deze avond gaat in zijn geheel naar deze actie. Toe- gang: € 10,-, verkoopadressen of reserveren via de website: www.schooltent.nl.


2V10 De Nationale Muse- umweek (voorheen muse- umweekend) wordt in 2016 gehouden van zaterdag 16 april t/m zondag 24 april en staat in het teken van (maatschappelijke) activitei- ten van musea die lid zijn van de Museumvereniging. Musea die deelnemen zijn vaak met korting te bezoe- ken, soms gratis. Als een museum meedoet, betekent dit dat er een of meer activi- teiten voor bezoekers worden georganiseerd. Het thema voor de Nationale Museum- week 2016 is Ons echte goud. Op www.nationalemu- seumweek.nl is uitgebreide informatie vinden over de Nationale Museumweek en de deelnemende musea.


2V11 Wie een artikel over WO II leest op de bekende online encyclopedieWikipe- dia zou daar binnenkort een plaatje kunnen zien staan uit het Nationaal Bevrijdings- museum 1944-1945 in Groes- beek. Het museum is begon- nen haar collectie te foto- graferen en de foto’s geheel copyright-vrij beschikbaar te stellen ten behoeve van de beeldbank Wikimedia Com- mons. Vanuit die beeldbank kunnen ze o.a. in de ency-


2V09 Op 26 januari hebben burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de directeur van het Veteraneninstituut Frank Marcus aan inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug het draaginsigne Nobelprijs VN militairen uitgereikt. Info: Afdeling kabinet, Nana Bies, tel: 0343-565607, e-mail: postbuscommunicatie@heuvelrug.nl.


clopedie Wikipedia worden geplaatst. Het museum heeft zelf onlangs een schenking ontvangen van een grote col- lectie radio- en communica- tieapparatuur uit WO II. De collectie wordt de komende tijd uitvoerig beschreven en gefotografeerd. Daarna wor- den de mogelijkheden beke- ken om een aantal van deze aanwinsten op korte termijn in het museum te tonen. Nationaal Bevrijdingsmu- seum 1944-1945, tel: 024-3974404.


2V13 Op 14 mei viert het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene haar 75-jarig jubileum op de markt in Oirschot. Naast de oud- strijders van de Konink- lijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en de Indië- bataljons 3, 4, 5, 6 en 7 van het Garderegiment Prin- ses Irene, is iedereen die gediend heeft bij de Fuse- liers (13 en/of 17 Painfbat GFPI) of was ingedeeld bij de Fuseliers tijdens missies van IFOR, SFOR, KFOR, EUFOR, SFIR, UNFICYP, ISAF Task Force Uruzgan, MINUSMA etc. van harte welkom, evenals diegene die gediend hebben (vanaf 1992) bij de StStcie 13 Mech- of Ltbrig. Ook leden van een van de verenigingen res- sorterend onder de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene (Vereniging van Vete- ranen, VVOGFPI, ROOV, Genootschap) zijn van harte welkom. Info: Peter Aerts, e-mail: deluit@hotmail.com, website: www.fuseliers.nl, Facebook: 17 Painfbat GFPI.


2V12 Op 22 januari heeft op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan KMar-veteranen plaatsgevonden. Plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaus- see, generaal-majoor André Peperkoorn, heeft het draag- insigne uitgereikt aan vijftig collega’s, oud-collega’s en aan enkele nabestaanden van overleden collega’s. Vele KMar-leden hadden al eerder op hun verzoek het insigne thuis gestuurd gekregen. Sommigen kozen later toch voor de uitreiking. In totaal werden er 169 draaginsignes bin- nen de KMar toegekend. Info: Stichting Marechaussee Contact, voorzitter commissie veteranen F. Meijer, e-mail: frans.meijer@kpnmail.nl.


maart 2016


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65