This page contains a Flash digital edition of a book.
EEN BINATIONAAL ECHTPAAR OP ECMM-MISSIE


Druppel op gloeiende plaat


De Nederlandse Andrea de Vogel en de Belgische Robby Bonneux ontmoetten elkaar in 1995 tijdens de ECMM-missie in voormalig Joegoslavië. Ruim een jaar later waren ze getrouwd. Terugblikkend bevestigt het echtpaar het lastige mandaat van de missie. “Formeel hadden we diplomatieke immuniteit, diplomatieke paspoorten en ook onze auto’s waren zogenaamd onschendbaar.”


Door: Christ Klep


Andrea de Vogel nam


als driver-signaller deel aan de ECMM-missie. Foto: privécollectie Andrea de Vogel


“W 16


at een waanzin!” Een kraakhelder ant- woord op de vraag aan toenmalig ser-


geant 1 (inmiddels adjudant) Robby Bonneux (54) hoe hij zijn ECMM- missie (European Community Moni- toring Mission) in de Servische Kra- jina zou omschrijven. De Belgische onderofficier was in de eerste helft van 1995 gestationeerd in de buurt van Vukovar. Dit ooit slaperige Kro- atische provinciestadje werd eind 1991 systematisch verwoest door de Servische belegeraars. Op de verovering volgde een afschuwelijke massamoord op honderden gevan- genen. Bonneux combineerde drie functies: waarnemer, chauffeur en verbindingsspecialist. De Krajina getuigde van brute etnische zuive- ringen. Rijtjes verzorgde huizen met bloemetjes voor de ramen, afgewis- seld met verwaarloosde façades vol kogelgaten en totaal vernielde huizen.


maart 2016


Toch waren er ook lichtpunten. Bonneux ontmoette er namelijk een Nederlandse ECMM-collega die al snel zijn levenspartner zou wor- den. Ranggenoot Andrea de Vogel (47) werkte als driver-signaller in Zagreb. In die jaren dienden zo gemiddeld tien tot twintig Neder- landers bij de ECMM. ’s Ochtends meldden de waarnemersteams in het veld zich via radio of ‘capsat’ (satelliet) aan bij Zagreb, ’s avonds stuurden ze hun rapporten in. Als vrouw was De Vogel trouwens een betrekkelijke rariteit in deze missie. ‘You are a woman!’ waren de wel- komstwoorden van haar Britse chef. Eind februari 1995 kwam het bericht dat ‘de nieuwe Belgen’ waren gear- riveerd in Zagreb. Bonneux sloot de opgestelde rij ECMM’ers af. Er werden handjes geschud. “Als er zoiets bestaat als liefde op het eerste gezicht, dan was dit het wel”, herin- nert De Vogel zich. Ruim een jaar later waren ze getrouwd. Hun relatie


was trouwens geen probleem voor hun meerderen. Vandaag de dag wonen ze in het Belgische Hasselt.


Kapingen en kalasjnikovs Nederland speelde – als voorzit- ter van de toenmalige Europese Gemeenschap – een belangrijke rol bij het opstarten van de ECMM- missie in 1991. De missie vloeide voort uit het Brioni-akkoord, dat onder meer een staakt-het-vuren tus- sen de lokale partijen voorschreef. Europese waarnemers moesten daar ongewapend op gaan toezien. Nederland leverde het civiele hoofd van de missie en de militaire chief monitoring mission. Niet dat Brus- sel met veel richtlijnen kwam. De waarnemers mochten bovendien – zeker in eerste instantie – niet actief bemiddelen. Maar bij gebrek aan beter kreeg de ECMM al snel een nog grotere rol toebedeeld dan eigenlijk gedacht. De Vogel en Bonneux bevestigen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65