This page contains a Flash digital edition of a book.
VEROUDERD OF ONVERMINDERD ACTUEEL?


Treinkaartenregeling onder de loep


V


eteranen uit dienst van Defensie hebben jaarlijks recht op twee gratis treinkaarten voor het bezoeken van veteranenevenementen/reünies. Het idee hierachter is dat reiskosten geen belemmering mogen vormen om een dergelijke bijeenkomst bij te wonen. Het blijkt dat de regeling vooral


wordt benut door veteranen tussen de 60 en 80 jaar. Van hen maakt meer dan één derde er gebruik van. Van de veteranen die jonger zijn dan 50 jaar, vraagt echter slechts 2 procent deze treinkaarten aan.


De afgelopen jaren is het gebruikelijk geworden dat er – naast de twee ‘algemene’ treinkaarten – aanvullend treinkaarten worden verstrekt voor het bijwonen van specifieke evenementen, zoals de Nederlandse Veteranendag (bij deelname aan het defilé), 5 mei in Wageningen (idem), de herdenking in Roermond (voor Indië- en Nieuw-Guineaveteranen) en de veteranendagen van de krijgsmachtdelen. Dat was mogelijk doordat het budget voor de algemene treinkaarten niet werd uitgeput.


Het grote verschil in gebruik tussen oudere en jongere veteranen roept de vraag op of er een toekomst is voor de regeling in de huidige vorm. De jongere generatie reist ogenschijnlijk liever met de auto. Acht zij een tegemoetkoming in treinkosten nog wel nodig? Of is het een kwestie van leeftijd en mogen we verwachten dat als vete- ranen ouder worden, zij wel treinkaarten gaan aanvragen? En kunnen we wellicht met een kleine aanpassing van de regeling de jongere groep nu al beter bedienen?


Voor een zorgvuldige evaluatie van de huidige OV-voorziening zijn antwoorden op deze vragen belangrijk. Het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform willen de behoefte aan een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer peilen alsook manieren om hieraan tegemoet te komen. Daarbij geldt het uitgangspunt dat er voor de geregistreerde gebruikers van de regeling niets verandert als zij hiervan gebruik willen blijven maken op de manier die zij gewend zijn.


Wij nodigen alle veteranen van harte uit om de bijgevoegde enquête over de trein- kaartenregeling in te vullen. Wij gebruiken uw reactie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe veteranen de bestaande regeling ervaren. Hoe meer men- sen reageren, hoe betrouwbaarder dit beeld zal zijn. Dus ook als u weinig met de regeling heeft en deze niet gebruikt of juist wel, vul a.u.b. de enquête in!


Wij nodigen alle veteranen uit om bijgevoegde enquête in te vullen


Bij dezeCheckpoint vindt u een antwoordkaart. Op die kaart kunt u uw antwoorden op de enquêtevragen bij dit artikel aankruisen. Stuur uw ingevulde kaart vóór 19 maart 2016 naar het Veteraneninstituut. De kaart kunt u ongefrankeerd versturen. Uw deelname aan deze enquête stellen wij zeer op prijs! Info: 088-3340000.


50 maart 2016


Uitgangspunt is dat er voor de geregistreerde gebruikers van de regeling niets verandert


Reiskosten mogen geen belemmering vormen om een evenement te bezoeken


De antwoordkaart heeft u los aangetroffen bij deze uitgave van Checkpoint, in de folieverpakking.


De antwoordkaart heeft u los aangetroffen bij deze uitgave van Checkpoint, in de folie verpakking.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65