This page contains a Flash digital edition of a book.
2P11 Cor de Graauw zoekt contact met veteranen die zijn vader Antonius (Toon) de Graauw (geb. 29 dec 1929 te Hedel, Gelderland) gekend hebben. De Graauw is in feb ’47 in voorschoten geplaatst voor zijn marineopleiding. In apr ’47 is hij voor zijn opleiding naar Hilversum gegaan en vervolgens in sept ’47 Karel Doorman, mrt ’48 kazerne Amsterdam, mei ’48 HMS Venrable, mei ’48 Karel Doorman en in dec ’48 oplei- dingkazerne Hilversum.


Reacties: C. de Graauw, tel: 06-43546280, e-mail: cdg1@quicknet.nl.


2P12 Het Kazemattenmu- seum is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het museum is bezig met een ingrijpende herinrichting. Het museum gaat een samenwerkingsver- band aan met Rijkswater- staat en De Nieuwe Afsluit- dijk. Verschillende ambities, zoals de Vismigratierivier en een beleefcentrum, komen op Kornwerderzand bij elkaar. Binnenkort zal er een tijdelijk informatiecen- trum komen over de historie en toekomstplannen op en rond de Afsluitdijk. Het Kazemattenmuseum zoekt minimaal twintig nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers zullen op diverse speciali- saties worden ingezet: als pr-medewerker; rondlei- ders/gidsen; medewerkers bezoekerscentrum/kassa en klusmedewerkers. Reacties: Kazemattenmuseum, e-mail: vrijwilligers@kazematten- museum.nl of kazematten- museum@gmail.com.


2P14 Theo Kamps zoekt veteranen die in de periode mei-oktober 1962 in Nieuw- Guinea verbleven. Hij zoekt informatie over zijn vader Jan Kamps. Kamps vertrok op 4 mei ’62 met ss Water- man uit Hoek van Holland en keerde op 23 oktober ’62 per vliegtuig (via Tokio en Alaska) in Nederland terug. Hij was als dpl kap-arts gedetacheerd bij het 928e


Afd Lt Lua en was gestati- oneerd in zowel Sorong als Biak, waarschijnlijk in het hospitaal. Wie heeft infor- matie over zijn verblijf in Nieuw-Guinea? Reacties: Th. Kamps, tel: 06-50615157, e-mail: theokamps@hotmail.


2P15 Pieter Paulusma is op zoek naar de naam van de Stoottroeper wiens foto op de frontpagina staat van Checkpoint 10-2015.


2P13 Dirk Biesheuvel (uit Aalsmeer) diende in 1947-’50 bij de 32e Hupva op Java, Ned.- Indië. Hij is reeds enige tijd overleden, maar recent heeft zijn dochter zijn dagboek gevonden. Daar staan veel namen en foto’s in en naar deze dienstmakkers is zij nu op zoek. Wie heeft haar vader gekend, met hem gewerkt of wie herkent zichzelf? Tom van Zanten, Aart Koelewijn, Wim Mur, Busger (uit Beverwijk), Toon Vos, Anton Sinck, Koos Verhoeven, Bertus Koetsier, Kapper Wichers (of misschien Wicher Kapper?), Cor Ver- beek, Klaas Helsloot, Jaap Maars, Nico Strijdis, Piet Scholten en Jaap Heren. Reacties: S. Schrijft, Boeijerstraat 80, 1483 TK De Rijp, tel: 06-42429827 (na 16.00 uur), e-mail: sanneschrijft@hotmail.com.


Paulusma herkent hem van diverse foto’s in het foto- album van zijn diensttijd met de 4e Cie, Ie Bat. Reg. Stoottroepen van mrt 1945- febr ’48, maar kan helaas de naam niet meer opdiepen uit zijn geheugen. Reacties: P.A. Paulusma, Lankforst 11-06, 6538 GB Nijmegen, tel: 024-3442835, e-mail: pieter.a.paulusma@kpnmail. nl.


Overleden 2O01 Op 24 september jl. is Jacob Daniël Koppelaar overleden op 90-jarige leef- tijd. Koppelaar was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1947, ’48 en ’49 en het Draag- insigne Gewonden. Hij is op 25 maart ’46 in dienst getreden en ingedeeld bij de Huzaren van Boreel, 1e ver- kenningsregiment in Amers- foort. Hij is daar opgeleid tot kanonnier marconist op een gepantserde Humber Fox verkenningswagen. Op 6 jan ’47 is hij met ms Tegelberg naar Ned.-Indië vertrokken


maart 2016 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65