This page contains a Flash digital edition of a book.
ditie terug. Er volgden zes containers met botanisch en zoölogisch materiaal dat door de wetenschappers verzameld was. Dit kwam grotendeels in de depots van Naturalis terecht, waar een deel nog steeds geduldig ligt te wachten om bestudeerd te worden.


Muren Eenmaal terug in Nederland moest Scharff in de burgermaatschappij aan de slag. Hij probeerde het bij een verze- keringsmaatschappij, maar hij moest de hele dag binnen zitten op kantoor, tegen muren aan zitten kijken. Dat was niks voor hem. “Ik kon ook niet aarden, ik miste mijn maten en het avontuurlijke leven. Uiteindelijk werd hij fotopijp- lasser bij de Gasunie, waar hij tot aan zijn pensionering heeft gewerkt. En Nieuw-Guinea? “Ik zou nog een keer teruggaan, maar daar is het niet van gekomen.”


Veteraan Ferry Brandenburg van den Gronden ging ook mee op Expeditie Sterrengebergte. Hij en Scharff zijn nog steeds bevriend. Hij schreef over zijn ervaringen het boek Expeditie Sterren- gebergte, herinneringen van een mari- nier aan ‘de groene hel’ van Nederlands Nieuw-Guinea, zie pag. 28-29.


Foto boven:


Frank Scharff met zijn koerier, met wie hij altijd de ‘knokkelgroet’ deed.


Foto: privécollectie Frank Scharff Foto onder:


Frank Scharff (zittend) assisteert een antro- poloog bij de metingen bij Papoea’s. Foto: privécollectie Frank Scharff


Expeditie Sterrengebergte


Expeditie Sterrengebergte was een multi-disciplinaire wetenschappelijke expeditie om onderzoek te doen naar de fauna, flora en geografie van het laatste, nog niet door westerlingen bezochte gebied, het Sterrengebergte. Dit hoog- gebergte lag halverwege Hollandia en Merauke en langs de grens van het Aus- tralische gedeelte van Nieuw-Guinea. De bewoners leefden nog in het stenen tijdperk en hadden nog nooit contact gehad met de buitenwereld.


De expeditie naar deze witte plek op de kaart, dat door het kadaster uit Hol- landia in kaart zou worden gebracht, werd geïnitieerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot- schap (KNAG) en de Nederlandse Maat- schappij voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek in Oost- en West-Indië. Een detachement van het Korps Mariniers, onder leiding van eerste luitenant der mariniers C.B. Nicolas, begeleidde de wetenschappers die onder aanvoering


van prof. dr. Bongersma verschillende onderzoeken deden. De pers was ver- tegenwoordigd door journalist Alfred Sprang die voor de Katholieke Illustratie en voor de televisie verslag deed van de tocht. Er waren uit wetenschap- pelijke hoek veel aanmeldingen vanuit Nederland om met deze unieke en avontuurlijke expeditie mee te gaan, waaronder ook die van de schrijver en fysisch geograaf W.F. Hermans, maar hij zou afgewezen zijn omdat hij te weinig tropenervaring had.


46 maart 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65