This page contains a Flash digital edition of a book.
Kort Militaire Willems-Orde


Het lijvige boekwerk 1815-2015 Militaire Willems-Orde bestaat uit twee hoofddelen in een enkele band: een deel over de geschiedenis van de ridderorde en een register van de rid- ders en van de dragers van de Eresabel. Na een voorwoord van ridder der 4e klasse G.P. Tuinman en een inleiding wordt uitgebreid ingegaan op onder meer de wet- en regelgeving, de achtergronden van de ridders, de benoeming en de decora- ties. Veel aandacht wordt besteed aan hoe het de ridders na hun benoeming verging. Was het ridderschap een lust of een last? Aan de orde komen de armoede en geestelijke nood van sommige ridders en het ontnemen van de ridderlijke waardig- heid wegens desertie, misdrijf of wangedrag. Het register van de ridders en van de dragers van de Eresabel is geheel geactu- aliseerd en bijgewerkt aan de hand van onder meer geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en stamboeken.


1815-2015 Militaire Willems-Orde. 200 jaar moed, beleid en trouw – Rogier Rijpkema en Jaap Cuperus 812 pagina’s, geïllustreerd € 42,- (incl. verzendkosten) Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen www.vereniging-sro.nl ISBN 9789462990562


Oorlogskind in vredestijd


The Battle of the Bridges


De auteur van dit Engelsta- lige boek is een Nederlan- der die in Arnhem woont en zich al sinds zijn jeugd intensief bezighoudt met alles wat met operatie Mar- ket Garden te maken heeft. Hij heeft zich volop gestort op het interviewen van


veteranen en ooggetuigen en het verzamelen van versla- gen. Dat heeft geleid tot het prachtige boek The Battle of the Bridges. The 504th Para- chute Infantry Regiment in Operation Market Gar- den over het regiment dat de dappere en roemruchte oversteek over de Waal heeft gemaakt. Er is al heel veel geschreven over operatie Market Garden en elke keer zal zeker ‘de oversteek’ niet onbesproken blijven. Wat het dit keer toch weer bijzonder maakt, is de manier waarop de gebeurtenissen worden besproken. Het ‘micro-


niveau’, het gezichtspunt van de eenvoudige soldaat en


Laurens van Aggelen is nul- delijnsveteranenhelper, een ervaringsdeskundige. Zijn leven stond vooral in het teken van de oorlogstrauma’s die zijn vader in de Tweede Wereldoorlog had opgelopen. In Oorlogskind in vredestijd zet Van Aggelen zijn vader neer als een moeilijke en ontoegankelijke man, jaloers en alleen bezig met zichzelf, maar tegelijk niet in staat alleen te zijn. De beklem- mende druk die dit legt op Van Aggelen en zijn moeder (die later in een depressie valt) is haast tastbaar. Oor- logskind in vredestijd is een confronterend boek. De rode lijn is dus de verstikkende relatie met de vader. Een negatieve man die alleen nog op begrafenissen echt op zijn gemak leek. Van Aggelen zoekt naar een uit- weg: negeren, confronteren, accommoderen. Niets helpt uiteindelijk. De ‘verlossing’ komt pas nadat zijn vader overleden is. De diagnose is een tweedegeneratietrauma. Jammer genoeg blijft een beetje in het midden welke traumatiserende ervaringen Van Aggelens vader nu pre- cies opdeed in de Tweede Wereldoorlog. Jammer ook omdat zijn vader blijkbaar niets tegen ‘de Duitsers’


had, maar wel door een wil- lekeurige opmerking of een liedje volkomen van slag


dan vooral hoe hij er jaren later op terugkijkt, komt uit- stekend uit de verf. Ook het gegeven dat het niet ophield na het staken van operatie Market Garden, is een eerlij- ker benadering van de wer- kelijkheid voor deze vetera- nen. Zij zouden immers nog tot in november 1944 in de regio ‘doormodderen’. Zo komen ook andere gevechten dan de roem- ruchte oversteek, vaak minstens even dodelijk, aan bod. De gevechten bij de Wylerbaan bij Groesbeek bijvoorbeeld, in de nasleep


raakte. Gewapend met deze kennis had de lezer zich waarschijnlijk nog beter in Van Aggelens gedachtegang kunnen verdiepen. ‘Ik ben nu sterk’, is de uiteindelijke boodschap van Oorlogskind in vredestijd. De drang naar zelfbevestiging straalt soms inderdaad van de bladzijden, maar storend is dit niet. Oorlogskind in vredestijd is vooral een confronterend en leerzaam boek. (CK)


Oorlogskind in vredestijd. Hoe oorlogstrauma’s en PTSS ons gezin sloopten – Laurens van Aggelen 124 pagina’s € 17,95 White Elephant Publishing, Arnhem (tel: 026-3623856) www.we-publishing.nl ISBN 9789079763139


van operatie Market Garden, deden qua intensiteit niet veel onder voor de overtocht over de Waal. Aangevuld met duidelijke en gedetail- leerde overzichtskaarten van de verschillende gevechts- handelingen waaraan het regiment heeft deelgenomen, is dit een boek geworden dat naast Een brug te ver van Cornelius Ryan in de boe- kenkast geplaatst kan wor- den. (GA)


The Battle of the Bridges. The 504th Parachute Infan- try Regiment in Operation Market Garden – Frank van Lunteren 334 pagina’s, geïllustreerd € 21,99 (o.a. via bol.com) Casemate Publishing, Oxford (UK) ISBN 9781612002323


maart 2016


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65