This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie


Tijdens de uitreiking van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties op 4 maart 2015 overhandigt korporaal 1 Elma Rouweler een cheque met de opbrengst aan een vertegenwoordiger van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Foto: ministerie van Defensie


Wie: korporaal 1 Elma Rouweler Wat: Antoni van Leeuwenhoek Foundation Waar: Mali en Nederland Wanneer: 2014-’15 Info: www.avlfoundation.nl


Mali Na haar uitzending in 2003 met SFOR 15 naar Bosnië wilde Rou- weler nog één keer op missie. “Een periode van huis zijn, ander werk doen in een andere omgeving. Ik wilde zo graag en had er zoveel moeite voor gedaan, dat ik uitein- delijk dacht: al moet ik de wc’s schoonmaken, het interesseert mij niet. Ik wilde gewoon voordat ik Defensie uitging nog een uitzending meemaken.” Afghanistan was lange tijd in beeld, maar het werd uitein- delijk Mali. Eind 2014 ging zij voor vier maanden naar Gao, de stad in het noorden waar de meeste Neder- landers verblijven. Rouweler draaide klasse II-IV. “Dis- tributie zeg maar. Iedereen kwam naar ons als zij spullen nodig had- den. Wij waren Joint Support Deta- chement 2, we zaten nog echt in de opbouwfase en hadden het lekker druk.” Naast het distributiewerk hielp ze ook bij het laden en los- sen van vliegtuigen. “Ik oefende ook iedere maandagavond voor de draagploeg, dat leek me eervol werk om te doen. En toen kwam het knip- pen erbij.”


Amateurkapper Dat knippen is als geintje begon- nen. “We stonden in de rij voor de eetzaal en ik zei tegen de jongen voor me: ‘Jeetje, die nekharen van jou mogen ook wel een keer gedaan worden.’ Hij zei: ‘Nou, die mag jij best een keer doen.’ Van het een kwam het ander, waarna er meer jongens kwamen. Sommigen wilden een Justin Bieber-look, maar het meeste was tondeusewerk.” Dat ze helemaal geen ervaring had als kap- per, vond men niet erg. En in geval van nood was er altijd nog standje 2 van de tondeuse: lekker kort. “Het is maar twee keer misgegaan”, vertelt Rouweler lachend. Het knippen deed ze ’s avonds en de amateurkapper kreeg het steeds drukker. “Op een gegeven moment zei mijn sergeant dat ik het wat rustiger aan moest doen. Een col- lega stelde voor tegen betaling te gaan knippen en de opbrengst aan een goed doel te geven. Ik twijfelde, dacht dat er dan niemand meer zou komen. Maar toen overleed de moeder van mijn beste vriendin aan kanker. Ik vond het zo erg dat ik er niet voor mijn vriendin kon zijn, dat


ik besloot te gaan knippen voor kan- keronderzoek.” Rouweler vroeg zo’n zes euro per knipbeurt. “Dat hebben mijn col- lega’s heel positief opgevat en ik kreeg het alleen maar drukker en drukker.” Vanaf het moment dat ze geld inzamelde, hield ze het aantal knipbeurten bij. “Dat waren er ruim tweehonderd, maar daar zaten ook mannen tussen die om de twee weken kwamen. Tot het eind heb ik het gewoon gigantisch druk gehad en ook dankzij een aantal fooien en giften heb ik 1400 euro op kunnen halen voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation (een samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kanker- bestrijding; red.).” En heeft ze de kappersschaar nu voorgoed aan de wilgen gehangen? “Ik vind het leuk om te doen, maar ik wil geen kapster worden na Defen- sie”, antwoordt Rouweler lachend, maar ook heel stellig. Toch komt de schaar af en toe nog tevoorschijn. “Ik heb een collega geknipt en mijn vader en mijn moeder. En straks ga ik mijn neefjes ook nog knippen.”


maart 2016 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65