This page contains a Flash digital edition of a book.
IGK generaal Bart Hoitink opent voor een goedgevulde zaal de kick-off van de evaluatie van het veteranenbeleid.


van de Hoge Raad dat een Libanon- veteraan onvoldoende nazorg heeft gekregen. Itzig Heine: “Het is vol- strekt helder dat Defensie iets moet met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En dat het ook een gevolg gaat hebben voor de manier waarop we omgaan met die claims is ook zeker. We moeten ook voorko- men dat we in allerlei nieuwe proce- dures terechtkomen. Hier gaat echt iets in veranderen en daar wordt ook door de Nationale ombudsman en de Tweede Kamer in meegekeken.”


Tandje beter Van diverse kanten werd er ook gewezen op de eigen verantwoorde- lijkheid die veteranen hebben om problemen na terugkeer van een uitzending te melden. Eijsink wees er daarbij nog eens op dat de res- pons op vragenformulieren die een half jaar na terugkeer door Defensie aan uitgezonden militairen worden gestuurd wel wat hoger zou kun- nen. “Ook commandanten zouden daar wat mij betreft wat steviger op mogen toezien.”


Itzig Heijne benadrukte nog eens dat Defensie geen zorgdepartement is, maar constateerde tegelijkertijd dat het ‘soms moeilijk is om scheidslij- nen te trekken’. De HDP vatte aan het eind van de dag de discussie samen. “Mooi om te zien hoe dit tot stand komt met alle betrokkenen, inclusief veteranen. Ondanks de stappen in het veteranenbeleid van de afgelopen tien jaar zijn we er nog niet. Het huis staat er, de inrichting ziet er op zich goed uit, maar het kan nog een tandje beter! Die stevige ambitie heb ik ook. Niet alleen voor verbetering, maar ook om richting te geven aan lastige vragen en de ant- woorden te zoeken.” De evaluatie wordt komend voorjaar voortgezet met bijeenkomsten met klankbordgroepen en aan het eind van dit jaar wordt het een en ander samengevat in een rapport dat aan de Tweede Kamer wordt aangebo- den.


Dagvoorzitter Cees Grimbergen slaagt erin ook de zaal bij de discussie te betrekken.


maart 2016 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65