This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Gielt Algra, Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Karin Stroo en Marleen Wegman


Oproep brothers in arms


Het juninummer van Checkpoint zal in het teken staan van kameraadschap tijdens een uitzending. Daarvoor is de redactie op zoek naar bijzondere verhalen van veteranen over kameraadschap. Dus wie zijn uw bro- thers in arms en waarom? Wat maakte u samen op missie mee? Wat maakt uw band zo sterk? U kunt uw verhaal, het liefst met foto (minimaal 1 MB), vóór 1 mei sturen naar e-mail: checkpoint@veteranen.nu of Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen. Onder inzenders van de geplaatste verhalen en foto’s worden aantrekkelijke prijzen zoals boeken en dvd’s verloot. (LvD)


Foto: archief Veteraneninstituut Staat aansprakelijk voor


verkrachting door KNIL'ers De rechtbank in Haag heeft de Nederlandse Staat eind januari veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een vrouw die in 1949 werd verkracht door KNIL-militairen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse Staat aansprakelijk wordt gesteld voor een andere oorlogsmisdaad dan executies. De rechtbank achtte bewezen dat de vrouw verkracht werd door Nederlandse militairen onder bedreiging van een vuur- wapen. Dit gebeurde op Java tijdens een zuiveringsactie in het dorp Peniwen. De rechtbank bepaalde dat de Nederlandse Staat in deze zaak geen beroep kan doen op verjaring. De vrouw zal een schadevergoeding ontvangen van 7500 euro. (LvD)


Veteranenombudsman onderzoekt klachtenbehandeling Defensie


Veteranenombudsman Reinier van Zutphen is een onderzoek begonnen naar de manier waarop het ministerie van Defensie klachten van veteranen behandelt. De Veteranenombudsman, die onafhankelijk is en klachten behandelt over overheid en niet-overheidsinstanties, krijgt zo’n 150 klachten per jaar van veteranen. Daarvan gaat het merendeel over de langdurige afhandeling door het ministerie. Van Zutphen heeft ver- schillende signalen van veteranen ontvangen over de lange behandelingsduur van hun klacht. In individuele zaken is dit eerder onderwerp van onderzoek geweest. De Veteranen- ombudsman wil nu weten of er sprake is van een structureel probleem. Andere klachten die hij ontvangt zijn ontevreden- heid over re-integratietrajecten bij Defensie en de regeling van pensioenen voor weduwen van verzetsmilitairen. Het onderzoek is naar verwachting voor de zomer afgerond. (JR)


MWO voor Korps Commandotroepen


Het Korps Commandotroepen wordt 15 maart onderscheiden met de Militaire Willems-Orde (MWO). Het korps krijgt de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor zijn buitengewone inzet in Afghanistan. Koning Willem-Alexan- der zal de onderscheiding uitreiken op het Binnenhof in Den Haag. Voor de Militaire Willems-Orde komen militairen, burgers én eenheden in aanmerking. De laatste keer dat de onderscheiding in Nederland aan een eenheid werd uitge- reikt, was in 1947. Toen viel deze eer te beurt aan de Onder- zeebootdienst voor zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het aprilnummer van Checkpoint kunt u meer lezen over de MWO voor het Korps Commandotroepen. (LvD)


6 maart 2016


Inzet van het Korps Commandotroepen in Afghanistan. Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65