This page contains a Flash digital edition of a book.
MULTIVETERAAN KEES SMITS KIJKT MET GEMENGDE GEVOELENS TERUG OP EUROPESE MISSIE


‘We kregen overal lik op stuk’


Adjudant b.d. Kees Smits is vele malen in missiegebieden geweest, maar zijn Europese missie in 1997 in het kader van de ECMM was in menig opzicht bijzonder. Dat kwam niet alleen omdat het een individuele uitzending betrof, maar ook vanwege de status van de ‘ijscomannen’.


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


Hij merkte al snel dat het een gevaarlijke missie betrof. “Naar aanleiding van de beschieting mocht er een tijd niet gereden worden, dus het was spannend toen we samen met de Britten weer voor het eerst in een konvooi van meer dan dertig voertuigen op pad gingen. Al gauw werden we alweer beschoten. Dat was heel heftig voor de ‘oudere’ jongens, maar ook voor alle nieuwelingen.” Het leverde hachelijke momenten op. “Het kostte me al mijn sigaren om de jongens rustig te houden”, herinnert hij zich. Het incident was tekenend voor de hele uitzending. Bekend is Sniper Alley, waar de Nederlanders herhaal- delijk door moesten. “Tot op de laatste dag. Ik prijs me gelukkig dat ik in een leidinggevende positie zat en meer de zorg had voor onze jongens, dan dat ik aan mijn eigen gevaar kon denken. Als ze terugkwamen van transport, dan wisten wij vaak al dat er snipers actief waren. Maar we mochten dat niet melden, want ze moesten terug. Wel benadrukten we dat ze snel achter de Britse konvooibegeleiders aan moesten spurten als deze versnelden. Al met al liep het altijd goed af, want het waren gelukkig beroerde schutters.”


K 18


ees Smits (60) kwam in 1976 als dienstplich- tige op bij het Garderegiment Jagers en werd opgeleid tot TLV-schutter. “Ik had kennelijk zo’n grote mond dat ik plaatsvervangend


groepscommandant werd, van de 150 man werd ik als een van de drie korporaal.” Het beviel zo goed dat hij koos voor een contract als Technisch Specialist. Dat werd het begin van een lange carrière als beroepsmili- tair, die na de KMS onder meer leidde tot de functie van sergeant instructeur op de Isabellakazerne in Vught, waar destijds het Opleidingscentrum Algemeen zat. “Daar kwamen onder meer dienstplichtige academici om tot officier te worden opleid. Ze verwachtten een drill-sergeant en daar voldeed ik wel aan. Maar wel op een leuke manier”, voegt hij er grijnzend aan toe.


Sniper Alley In november 1993 werd Smits als groepscomman- dant van de Aan- en Afvoer Troepen in het kader van UNPROFOR naar Bosnië uitgezonden. Hij maakte deel uit van het 1 (NL/BE) VN Transportbataljon met als standplaats Busovaca. Vlak voordat hij werd uitgezon- den, was er een beschieting waarbij zeven zwaargewon- den vielen. Een daarvan was pelotonssergeant en omdat hij gerepatrieerd moest worden, werd Smits tijdelijk als zijn vervanger aangewezen.


maart 2016


Europese missie Ondanks alle beschietingen kijkt Smits tevreden terug op zijn eerste uitzending, die hem naar eigen zeggen ‘gevormd heeft’. “Maar ik weet dat veel jongens van het bataljon later wel verwerkingsproblemen hebben gekre- gen, al heb ik dat niet in mijn directe omgeving gezien. Ons peloton werd The Bulls genoemd. Het waren kerels die van aanpakken wisten en ze waren ook goed opge- leid en voorbereid.” Geplaatst bij de 13e Gemechaniseeerde Brigade in Oir- schot kreeg hij anderhalf jaar later alweer de gelegen- heid om te worden uitgezonden. Nu in het kader van de European Community Monitoring Mission (ECMM). “Ik zat in een soort noodteam waar ik als vervoersdeskun- dige kon worden ingezet voor een missie. Omdat ik van- wege het thuisfront niet naar de burgeroorlog in Rwanda uitgezonden wilde worden, heb ik mezelf aangemeld voor een andere missie en dat zou ECMM in Zagreb wor- den. In december 1996 werd ik daar Chief of Transport.” Het werd een totaal andere missie dan zijn vorige. “In de eerste plaats werd ik gedemilitariseerd en we kregen een soort diplomatieke status. We fungeerden als ver- lengstuk van de Europese Unie en waren belast met het controleren van afspraken en verdragen. Wij moesten de politici ondersteunen.” In het kader van de missie werden qua nationaliteit gemengde teams met commu-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65