This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 2P01 Marcel ter Voert zoekt F.A. Dijkstra. Ter Voert heeft in 1982 zijn dienstplicht vervuld in Libanon op post 7-7. Hij bemande in die tijd samen met de mannen van post 7-23 het roadblock 7-23D. Op dat roadblock is toen een zwaar ongeluk geweest tussen een tankwa- gen van UNIFIL en een per- sonenwagen met twee lokale mannen erin. De twee man- nen waren op slag dood en de UNIFIL-militair Van de Fijs werd afgevoerd per heli- kopter. Ter Voert was met een vijfmansgroep onderweg om de andere mannen op roadblock 7-23D af te lossen. Bij deze groep zat sgt F.A. Dijkstra. Reacties: M. ter Voert, De Esdoorn 31, 6941 ZJ Didam, tel: 06-14063223, e-mail: m.tervoert@telfort.nl.


2P03 Nico Arentsen zoekt ex-vlconstabel Jaap Kikkert en ex-bekleder Cees Dal- meijer. Reacties: N.J. Arent- sen, Boddens-Hosangstraat 17, 7001 JA Doetinchem, tel: 0314-326865, e-mail: d.arentsen@hetnet.nl.


2P04 N.A. Hamers zoekt zijn ver familielid sgt-maj KL materieeladministratie Mathias van de Velden (geb. 11 nov 1928, Den Haag). Hamers heeft in 2001 voor het laatst contact gehad met hem. Graag zou hij wederom in contact treden of eventu- eel met zijn echtgenote Hei- demarie Ida Hampel (geb. 10 mrt 1947, Berlijn-Spandau). Reacties: N.A. Hamers, tel: 024-3580735, e-mail: n.a.hamers@hetnet.nl.


2P02 Bijgaande foto is waarschijnlijk genomen in 1945 in Den Haag, bij een gebouw met huisnummer 35. Links staan Lijntje Hoogenboezem en H. van Gelder (waarschijnlijk een huzaar). Zij zijn kort na de oor- log getrouwd. Hun huwelijk heeft maar een paar jaar geduurd. Lijntje is overleden bij de bevalling van haar eerste kind. Nadere gegevens over huwelijk en overlij- den zijn onbekend. Het laatst bekend van Van Gelder is dat hij in ’48 in Praag woonde. Waarschijnlijk werkte hij op de ambassade. Wie kan verder helpen? Reacties: G.W. Bleumink, Heliosstraat 97, 7321 EE Apeldoorn, tel: 055- 3667606.


2P05 Joyce Yvonne Schuit (geb. 19 september 1948 te Semarang, Indonesië) zoekt informatie over P. Delahaye. Ook zou zij graag met hem in contact komen. Delahaye was gelegerd te Salatiga en was volgens een kranten- bericht in de Locomotief van 15 oktober ’47 verloofd met M. Schuit. Volgens de advertentie behoorde hij tot de Stafcie van I RS. Reacties: J.Y. Schuit, Mercuriuspad 12, 6411 BZ Heerlen, e-mail: awm-mol@ziggo.nl.


2P06 Cor van der Walle zoekt namens de Brazi- liaanse mw Basilia twee Nederlandse militairen, die tijdens de missie UNO- MUR samengewerkt heb- ben met een Braziliaan. De uitzending was van aug 1993 tot juli ’94 in Uganda. Het betreft Antoni Lepelar (Frida) uit Purmerend en Hans Weber (Get) uit Apel- doorn. Reacties: mw Basi- lia, Dijkstraat 125, 1011 GL Amsterdam, tel: 020-4285202 of 06-18016613, e-mail C. van der Walle: cvdwalle@tele2.nl.


2P07 Deze foto is genomen in 1949 van kpl A.J.T. Kersten (geb. 14 nov ’28), onderdeel 3-3-6 Garde Reg. Jagers, na de patrouille in het Djatibos, omgeving Tjaroeban. Zijn er nog Jagers die weten hoe het hem is vergaan na terugkeer in aug ’50?


2P08 Voor een reünie van de Charlie Compagnie, die op 18 juni te Deventer plaats- vindt, worden nog leden gezocht die van 23 juli 1980 tot 28 januari ’81 bij de c-cie onder kap Van de Berg, ltn Van der Laan en csm Piet Filius gediend hebben in Libanon. Zij kunnen zich aanmelden via: C-cie reünie 18 juni, p/a Midlijkerdijk 1, 7433 RP Schalkhaar, e-mail: bertaverlo@gmail.com of via facebook: Bert Fourier c cie.


2P09 Chr. Sangers is onlangs in het bezit gekomen van een foto van N.C.J.M. Akker- mans, legernr. 251125153, Staf Cie. 423e Bat. De foto is gemaakt in 1949. Sangers wil graag wat meer weten over deze militair. Hoe het ver- der is gegaan met hem, zijn er nog mensen, familie of vrienden die informatie over hem hebben?


Reacties: Chr. Sangers, Pr. Irenelaan 3, 3925 HG Scher- penzeel, e-mail: chrissangers@hotmail.com.


Reacties: J.H. Peeters, Hemel- rijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


58 maart 2016


2P10 D. Peters zoekt oud- marinier Peters (voornaam onbekend), zoon van Adrie en Bep Peters, tot medio 1960 wonende op de Vesta- weg 23 te Den Haag. Peters was in het begin van de jaren zestig uitgezonden naar Nieuw-Guinea en is medio of eind jaren zestig verhuisd naar Canada. Reacties: D. Peters, Broekhorst 21, 2402 MH Alphen aan den Rijn, tel: 06-25139764, e-mail: f2hhijsen@hetnet.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65