This page contains a Flash digital edition of a book.
Muzikale missie ‘Geniet met volle teugen’


Als reservist in de functie van operationeel analist ging Suzanne van Trijp naar Afghanistan. Het was haar eerste baan na haar studie cognitieve psychologie. Ze heeft er ontzettend veel geleerd. “Ik zag de uitzending als een mooie kans en ging ervoor.” ’t Dondert En ’t Bliksemt van Guus Meeuwis vertolkt dat gevoel.


Door: Linde van Deth Foto: Birgit de Roij


S


uzanne van Trijp (34) werd in 2009 als operationeel analist bij de staf TFU 7 uitgezonden naar Afghani- stan. “Dat had ik niet gedacht toen ik als reservist begon tijdens mijn studie. Na een aantal hele leuke


jaren als soldaat heb ik gesolliciteerd naar deze functie en ben ik tijdens mijn afstuderen al begonnen.” Als operationeel analist vertaalde ze de te behalen langetermijneffecten van hoger liggende plannen naar de effecten die de taskforce in Uruzgan diende te behalen. Ook onderzocht ze hoe effectief de missie was. Met de rapportages adviseerde ze de staf. Ze maakte lange dagen volgens een vast ritme en verbleef voornamelijk op het kamp. “Om dat te doorbreken, ben ik ook een aantal keer mee op patrouille geweest. Dat was nut- tig, het gaf mijn werk veel meer context en ik snapte beter waar ik over rapporteerde.” Ze leerde er hard werken, doorvragen en zichzelf niet te laten ondersneeuwen. “Maar wat me het meeste bijstaat, is de lol die we hebben gehad. Ik heb ontzettend veel gela- chen en vrienden gemaakt die tot op de dag van vandaag belangrijk voor me zijn. Mijn zelfvertrouwen is er enorm door gegroeid en ik heb prachtige dingen mogen zien en meemaken. Ook de niet leuke dagen waren er, uiteraard. Maar dat ik er nooit alleen voor stond, is de voornaamste herinnering.” Op dit moment werkt ze als analist bij TNO, waarbij ze onderzoekt hoe de militair zo goed mogelijk ondersteund kan worden in het werk. Ze is reservist gebleven en daarom behoort een tweede uitzending nog altijd tot de mogelijkhe- den.


Feestnummer Van Trijps nummer 1, I Gotta Feeling, stond hoog in de hit- lijsten tijdens haar uitzending. “Het was lekker opzwepend en maakte vrolijk. Ik draaide het vaak als de werkdagen weer lang waren en ik om middernacht nog bezig was met een rapportage of operatieplan. Keihard meezingen en ik kon er weer tegenaan!” Haar nummer 2, Brothers in Arms, heeft ze om een tegen- overgestelde reden gekozen. Tijdens haar missie sneuvelden twee van haar collega’s. “Ik kende ze niet persoonlijk, maar de herinneringsdiensten staan me nog helder voor de geest. De stilte in de tent vond ik tastbaar en emotioneel. Het num- mer werd voor beiden gedraaid.” Het feestnummer ’t Dondert En ’t Bliksemt stond met stip genoteerd als haar zelf iets zou overkomen. Haar fabgenootje


Top 3 van Suzanne van Trijp


1. I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas 2. Brothers in Arms – Dire Straits 3. ’t Dondert En ’t Bliksemt – Guus Meeuwis


wist dat en ze hebben er een hoop lol om gehad. “Waarom dit nummer? De uitzending zag ik als een mooie kans en ik ging ervoor. Dit nummer vertolkt dat op de meest positieve feestmanier die ik me kan voorstellen. Met de regel: Het is dus pompen of verzuipen, da’s de enige manier, om de juiste koers te varen met de wind in onze rug… Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug!” Nog steeds krijgt ze een berichtje of geluidsopname als haar fabgenootje het nummer ergens hoort. “Hilarisch om onze band zo te bekrachtigen. Het brengt tot op de dag van vandaag meteen een stralende lach op mijn gezicht. I Gotta Feeling zet ik nog steeds op als ik iets moet doen waar ik tegenop zie. Mijn nummer 2 zet ik soms nog op als ik nadenk over waarom die mensen toch moesten sneuvelen. Daar past dat nummer bij.”


Breng ook uw stem uit op www.veteranentop50.nl. maart 2016 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65