This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Gerrie Koops, Jos Morren en Hein Scheffer


Landelijke bijeenkomst nuldelijnsondersteuning


Op zaterdag 30 januari vond de landelijke bijeenkomst nul- delijnsondersteuning (NOS) plaats in Stroe. Deze dag werd


georganiseerd als afsluiting van het project en de doorstart van het NOS


in de staande organisatie. Ruim drie- honderd nuldelijnshelpers en genodig- den werden onthaald op een intensief programma. Na een inleiding van Peter Klijn kreeg oud-CDS Peter van Uhm het woord. Op basis van zijn persoonlijke ervaring gaf hij een aantal handrei- kingen die wij als nuldelijnshelpers ter harte kunnen nemen. Aansluitend werden de deelnemers door de theater- groep Piranha meegenomen in een wervelend programma van improvisa- tietheater en workshops. Tijdens de lunch was er de mogelijk- heid om ervaringen te delen. Ook was er gelegenheid om het boek van gene- raal Van Uhm aan te schaffen en door hem te laten signeren; daar werd veel gebruik van gemaakt. Aan het eind van het programma werd projectleider NOS


Mettes van der Giessen door directeur vfonds Ton Heerts en Hoofd Directeur Personeel schout-bij-nacht Henk Itzig Heine in het zonnetje gezet. In zijn toespraak gaf Heerts aan dat het vfonds het project NOS heeft geïnitieerd en financieel mogelijk heeft gemaakt, maar dat Van der Giessen de drijvende kracht achter het project is geweest. Door zijn doorzettingsvermogen, assertief optre- den en vooral zijn wijze van leiding- geven, is er een systeem neergezet dat staat als een huis, goed functioneert en zowel binnen de veteranengemeen- schap als daarbuiten in hoge mate wordt gewaardeerd. Aansluitend kreeg Itzig Heine het woord. Hij onderstreepte nogmaals de inzet van Van der Giessen en reikte hem daarvoor als blijk van erkenning en waardering het Ereteken voor Verdienste in goud uit. Van der Giessen ontving deze hoge onderschei- ding met een staande ovatie van het publiek in de zaal. De eerste beschouwing is dat zo’n dag voorziet in een grote behoefte bij de


nuldelijnshelpers. Er is behoefte om elkaar te treffen en ervaringen te delen. Ook viel op dat iedere nuldelijnshelper zijn werk op zijn eigen manier doet en dat is ook zoals het hoort. In de oplei- ding worden handvatten aangereikt en grenzen aangegeven om nuldelijns- ondersteuning te kunnen geven. Hiermee verleent de nuldelijnshelper op basis van zijn eigen ervaring, ach- tergrond en intuïtie zijn/haar diensten die passen bij de persoon van nulde- lijnshelper en de hulpvrager. Ook in de nuldelijnsondersteuning zijn er dus – zoals altijd – meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik kijk terug op een zeer geslaagde en leerzame dag en heb er alle vertrouwen in dat het systeem zich onder leiding van Peter Klijn verder zal ontwikkelen en verbeteren.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


De veteraan en de huisarts


In april staat het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) met een stand op de beurs van de Landelijke Huis- artsen Vereniging. Dat is niet zomaar natuurlijk, huisartsen


zijn belangrijk voor goede (veteranen)- zorg. Daarom bieden we graag voor- lichting. De huisarts is een vanzelfsprekend adres voor alle mogelijke klachten. Bij psychische klachten door een militaire uitzending is het daarom belangrijk dat de huisarts kennis heeft van de speci- fieke veteranenzorg. Aan een huisart- senpraktijk is vaak ook een praktijkon- dersteuner GGZ verbonden (POH-GGZ),


38 maart 2016


speciaal voor psychische klachten. Zowel de huisarts als de POH-GGZ brengen wij op de hoogte van de keten- zorg van het LZV en de aanmelding bij het Veteranenloket. Indien nodig, kan de huisarts jou, je partner en familieleden snel en effici- ent helpen. In een spoedeisende situatie zal de huisarts onmiddellijk regionale hulpverleners inschakelen. Ook dan is het goed als de huisarts informatie over het Veteranenloket en het LZV kan delen. Ben je al in behandeling bij het LZV (bij maatschappelijk werk of een GGZ-instelling), dan kan een huisarts rechtstreeks contact opnemen met je maatschappelijk werker of behandelaar.


Voor behandeling bij een instelling voor gespecialiseerde GGZ is overigens altijd een verwijzing van de huisarts nodig, ook als die behandeling plaatsvindt binnen de ketenzorg van het LZV. Wan- neer je dus van ons maatschappelijk werk een advies voor behandeling bij een gespecialiseerde LZV-instelling krijgt, is daar een verwijzing van je huisarts voor nodig. Dit stelt je zorgver- zekeraar ook als voorwaarde. De maat- schappelijk werker pakt dit samen met jou op. (JM)


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv-groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65