This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis meivlieger Sitter


Op 17 februari werd door Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Alexander Schnitger het Mobilisatie- Oorlogskruis (MOK) aan de nabestaan- den van meivlieger Henk Sitter over- handigd. De op 17 september 2014 over- leden Sitter vloog in de meidagen van 1940 in een Fokker DXXI jachtvliegtuig meerdere missies en wist daarbij onder meer een luchtoverwinning te behalen op een Duits jachtvliegtuig. Hij zou hier nooit een onderscheiding voor krijgen, alhoewel hij er oorspronkelijk wel voor was voorgedragen (zie Checkpoint 4-2006 en 5-2014). Naar aanleiding van het artikel in Checkpoint werd door meivlieger Hellendoorn het verzoek ingediend om Sitter alsnog voor een


dapperheidsonderscheiding in aanmer- king te laten komen. Schnitger heeft vervolgens onderzoek laten doen naar deze kwestie. Het kabinet heeft echter in de jaren vijftig een besluit genomen en er worden geen nieuwe voordrach- ten uit de Tweede Wereldoorlog meer in behandeling genomen. De Commandant Luchtstrijdkrachten vindt het ‘spijtig’ dat Sitter hierdoor een dapperheidson- derscheiding misliep. Met het postuum uitreiken van het MOK aan de nabe- staanden hoopte hij ‘een tastbare herin- nering te geven aan een man op wie de oorlog zo’n diepe indruk heeft gemaakt en aan de moed en het verantwoorde- lijkheidsbesef die hij destijds zo onver- schrokken heeft getoond’. (GA)


Luitenant-generaal Alexander Schnitger overhandigt het Mobilisatie-Oorlogskruis aan Hermine Scheijde-Sitter, dochter van meivlieger Henk Sitter. Foto: John van Ben- ten


Speciale veteranenwebsite en -app met korting, voordeel en vacatures


Op 19 januari werden een nieuwe app (Onbekende helden) en een nieuwe website gelanceerd: www.veteranen- voordeelpas.nl. Aangeboden aan alle veteranen van Nederland, die dag vertegenwoordigd in de persoon van Bart Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen. Hoitink: “Iedere veteraan heeft een pas, maar die wordt nog niet zoveel gebruikt. In Amerika doen vete- ranen dat wel. Sterker nog, ik hoorde gisteren dat in de Apple Store in New York aan klanten gevraagd wordt: ‘Are you a veteran?’ Nou, hoe leuk is dat?” Jasper Schoenmakers, oprichter van de stichting Onbekende Helden, wil dat gevoel naar Nederland halen. Hoitink was daar wat sceptisch over, maar inmiddels is hij overtuigd dat het ‘veteranengevoel’ ook in Nederland kan bestaan. “Maar dan moet je wel zichtbaarder zijn als veteraan.” En daar heeft Schoenmakers iets op gevonden: “Een mobiele app met twee verschil- lende functies: met vacatures en met een overzicht van alle kortingen die een veteraan in Nederland kan krijgen. Momenteel staan er al meer dan hon- derd vacatures voor veteranen op de app: van een doorpakker in een Neder- landse fabriek in Bosnië tot een kapi- tein voor een binnenvaartschip.” Het


8 maart 2016


De officiële lancering van de website en app met vlnr Vi-directeur Frank Marcus, Jasper Schoenmakers, IGK Bart Hoitink en oud-IGK Lex Oostendorp. Foto: Karin Stroo


Veteraneninstituut (Vi) financierde de bijbehorende website. Veteranen kun- nen op heel veel plaatsen exclusieve korting krijgen. Van een gratis tweede kopje koffie tot 15 procent korting op je motorrijbewijs. Directeur Frank Mar- cus: “Een fantastisch initiatief! Dit is


een grote stap voorwaarts als erkenning en waardering voor veteranen. Maar we moeten wel rekening houden met de computerloze veteranen. Misschien moeten we voor hen wel op verzoek een A4-tje printen met alle adressen bij hen in de buurt.” (KS)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65