This page contains a Flash digital edition of a book.
Enquête


Uw deelname is anoniem. De antwoordkaarten worden automatisch verwerkt; de codes (blokjes en nummer) op de antwoordkaart zijn nodig, zodat de machine de antwoorden goed kan lezen. Kleur de vakjes van uw keuze op de bijgevoegde antwoordkaart a.u.b. duidelijk in.


1. Tot welke leeftijdsgroep behoort u? a. jonger dan 30 | b. 30-39 | c. 40-49 | d. 50-59 | e. 60-69 | f. 70-79 | g. 80-89 | h. 90 of ouder


2. Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de treinkaartenregeling?


a. Nee, want ik was niet bekend met de regeling. b. Nee, hoewel ik wel bekend was met de regeling. c. Nee, ik ben/was nog in dienst van Defensie. d. Ja, één keer /enkele malen, maar niet jaarlijks. e. Ja, jaarlijks. f. Ja, maar niet (alleen) om een veteranenevenement te bezoeken.


3. Als de regeling ongewijzigd blijft, in welke mate denkt u er dan in de komende vijf jaar gebruik van te gaan maken?


a. Ik verwacht jaarlijks gebruik te maken van de regeling. b. Ik verwacht af en toe gebruik te maken van de regeling. c. Ik verwacht pas in de verdere toekomst gebruik te gaan maken van de regeling. d. Ik verwacht weinig tot geen gebruik te gaan maken van de regeling.


4. Wanneer u de treinkaartenregeling niet (altijd) gebruikt, wat is daarvan dan de reden? (u kunt meerdere opties aankruisen)


a. Deze vraag is niet op mij van toepassing, want ik maak wel gebruik van de regeling.


b. Ik heb geen behoefte aan een dergelijke tegemoetkoming in mijn OV-reiskosten. c. Ik bezoek geen veteranenevenementen. d. Ik reis liever met eigen vervoer. e. Ik reis niet graag met het openbaar vervoer. f. Vanuit mijn woonplaats is het reizen per openbaar vervoer lastig. g. Er zit geen bewuste reden achter het niet gebruiken van de regeling. h. Anders (met mogelijkheid voor korte toelichting).


5. Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? (u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)


a. Ik vind het voor mezelf belangrijk dat de huidige treinkaartenregeling (nagenoeg) ongewijzigd blijft.


b. Ik vind het voor andere veteranen belangrijk dat de huidige treinkaarten- regeling (nagenoeg) ongewijzigd blijft.


c. Ik heb geen behoefte aan de huidige of een vergelijkbare regeling gericht op een tegemoetkoming in reiskosten per OV.


d. De huidige regeling moet worden vervangen door een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een OV-kortingskaart die het hele jaar te gebruiken is.


e. Het huidige budget voor vrijvervoersbewijzen kan beter worden gebruikt voor andere zaken die belangrijk zijn voor veteranen.


f. Reiskosten zijn voor mij een belemmering om deel te nemen aan veteranen- evenementen.


g. Een tegemoetkoming in de reiskosten voor openbaar vervoer is voor mij een stimulans om deel te nemen aan een veteranenevenement. h. Ik heb geen mening over de toekomst van deze regeling.


maart 2016


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65