This page contains a Flash digital edition of a book.
Adjudant b.d. Kees Smits: “Je moest altijd idioot veel geld betalen.”


nicatieapparatuur ingezet op burgerlocaties in het land. De ‘ijscomannen’, zoals ze vanwege hun witte pakken genoemd werden, waren onbewapend. “Zelf kwam ik op het forward HQ terecht in Sarajevo. Ik had me daartegen nog verzet, want tijdens mijn vorige uitzending stond Sarajevo als levensgevaarlijk bekend. Maar ze hebben me weten over te halen en achteraf heb ik daar ook geen moment spijt van gehad.”


‘Mister Bad Temper’ Smits kwam vlakbij de Nederlandse verbindelaars in Sarajevo terecht. Tegen zijn wat lagere rang van sergeant 1 werd door buitenlandse collega’s vreemd aangekeken. “Ze vonden ook dat ik wel een grote mond had voor iemand met een onderofficiersrang, maar ik had inmid- dels veel ervaring. En ik heb altijd een beetje arrogantie gehad over de kwaliteiten van Nederlandse militairen. Zo beheersten wij alleen al veel beter de Engelse taal.” Zijn bijnaammr. Bad Temper kwam niet helemaal uit de lucht vallen. “Ik heb de telefoon wel eens zo hard neer- gegooid dat het apparaat in twee stukken brak. Dat ging ook om afspraken die niet werden nageleefd. Het eerste wat ik deed, was structuur aanbrengen. Ik regelde ook dat de betere voertuigen beschikbaar waren voor de lan- gere transporten en daarbij maakte ik geen onderscheid in rang. Dat werd niet altijd gewaardeerd.” Zijn meest gevaarlijke moment tijdens deze missie maakte hij mee toen hij de opdracht kreeg om een eerder door de Serviërs van de ambassadeur gestolen gepant- serde Mercedes Benz terug te halen. “Daarvoor moest ik met een chauffeur, die moslim was, naar Pale, het hoofdkwartier van de Serviërs waar Karadzic zich op dat moment met een legertje schuilhield. Toen kneep ik


hem wel een beetje, maar ik heb samen met een collega die missie tot een goed einde gebracht. Ik kreeg als dank een schouderklopje van de generaal.”


Afghanistan Na zijn Europese missie werd Smits vanuit de dienst ver- plaatsingen in Oirschot nog meerdere malen in het kader van IFOR en SFOR voor een paar weken naar Bosnië gestuurd. “We moesten het laden en het transport van het materieel voor nieuwe rotaties verzorgen en we vlogen ernaartoe om dat ter plekke verder te begeleiden. Ik heb het zo vaak gedaan, dat ik er een medaille voor kreeg.” Daarna volgde nog een overplaatsing naar het Duitse Münster, eerst als transportcoördinator en later – na zijn opleiding tot sergeant-majoor – bij de operationele personeelszorg. “Dat was in 2003 en we gingen gelijk naar Afghanistan. Dat was mijn minste uitzending door vervelende privéomstandigheden. En mijn zoon ging tegelijkertijd naar Bosnië.” In Kabul was het ook niet ongevaarlijk, getuige een zware mortieraanval op het kamp. De ervaringen in zijn eerste twee uitzendingen noemt hij achteraf ‘bizar’. “In Busavaca werden we vaak door moslims beschoten, in Sarajevo werkte ik met chauf- feurs die moslim waren. Zij waren fatsoenlijk en wilden je graag boss noemen.“ Het grootste verschil tussen beide uitzendingen? “We kregen als ‘ijscoman’, zonder militair machtsvertoon, overal lik op stuk. Je moest ook altijd idioot veel geld betalen. Maar dat kwam ook omdat de EU grote bedragen over had voor alles. Het belangrijkste verschil was eigenlijk dat we bij de eerste uitzending een gemeenschappelijk doel hadden en dat je in de ECMM meer met je eigen mensen bezig was.”


maart 2016 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65