This page contains a Flash digital edition of a book.
en in feb ’50 met ms Johan van Oldenbarnevelt weer teruggekomen. Correspon- dentie: L.W.S. Koppelaar-van Voorene, Het Hof van Rolde 18, 9451 PZ Rolde.


2O02 Op 18 november jl. is Indiëveteraan Jan Zijlstra overleden. Zijlstra heeft van 2 febr 1949 tot 17 aug ’50 gediend bij het 6e Bataljon Regiment Jagers. Corres- pondentie: A. Zijlstra-v.d. Honing, Sickengaoord 235, 8471 BS Wolvega.


2O03 Op 9 januari jl. is Theo (Thé) van der Steen overle- den. Van der Steen was lid in de Orde van Oranje-Nassau en drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946 en ’47. Ook was hij erelid Contact Oud Mari- niers; erevoorzitter, erelid Genootschap voor Beeldende Kunst Oss en erelid Carna- valsvereniging De Krinkel- koppen. Correspondentie: fam Van der Steen, Thorbec- kestraat 92, 5344 SP Oss.


2O04 Op 9 januari jl. is Freek Joostens overleden. Joostens was lid van het 2e peloton, E-compagnie, 6e Infanterie Bataljon. Hij heeft in Ned. Nieuw-Guinea gediend. Correspondentie: E. Joostens, p.a. de Lange- plein 31, 1813 VA Alkmaar.


2O05 Op 11 januari jl. is Maarten den Heijer overle- den. Den Heijer heeft van 1949 tot ’50 in Ned.-Indie gediend. Correspondentie: fam Den Heijer, Kruidberger- weg 167, 2071 RV Santpoort- Noord.


2O06 Op 21 januari jl. is in Whitby, Ontario, Canada Gerrit van Hezewijk op 88-jarige leeftijd overleden. Van Hezewijk is op 7 decem- ber 1947 naar Ned.-Indië gegaan, daar bracht hij de meeste tijd door op Sumatra en bij Medan. In mei ’50 keerde hij terug naar Neder- land. In juni ’52 emigreerde hij naar Canada, later


60 maart 2016


gevolgd door de hele familie. Correspondentie: L. van Hezewijk, e-mail: vanhezewijkleo@yahoo.ca.


2O07 Op 2 februari jl. is Indiëveteraan Jan van Jaars- veld overleden. Jaarsveld heeft bij het KNIL gediend op Semarang, Soerabaja bij het SOBM. Correspondentie: mw Van Jaarsveld, Ander- lechtstraat 3, 4826 PD Breda.


2O08 Op 4 februari jl. is Indiëveteraan Berend Schoe- maker overleden. Schoema- ker maakte deel uit van 4-2 RI op Sumatra. Na het sneu- velen van zijn broer Frits op Midden-Java, gelegerd bij 3-8 RI, vertrok hij in 1948 eerder naar Nederland terug. Cor- respondentie: fam Schoema- ker, Dizzy Gillespiestraat 40, 1544 LV Zaandijk.


Boeken en tijdschriften 2B01 George Valckx is een boek aan het schrijven over Hendrik (Drik) van Riel, een inwoner van het dorp Chaam (N-Brabant). Van Riel was van 1945-’48 als oorlogsvrij- williger in Ned.-Indië. Hij was ingedeeld bij de tijger- brigade II-6 RI. Hij heeft een dagboek nagelaten over deze periode. Het dagboek vormt de basis van het boek Drik. Dagboek van een oorlogs- vrijwilliger en trouw vader- lander. Belangstellenden voor het boek (dat in eigen beheer wordt uitgegeven) kunnen voorintekenen.


Diversen 2D01 Het promotieteam van de Stichting Vrienden van de Catalina organiseert vanaf april tot in het najaar rondvluchten voor de spe- ciale prijs van € 175,-. Op de website www.catalina-pby.nl vindt u de boekingspagina en het programma voor het komende seizoen. Ook kunt u hier een formulier down- loaden om u aan te melden als donateur van de stich- ting. Het laatste nieuws over de Catalina kunt u volgen op www.facebook.com/Dutch- Catalina. Info: e-mail: info@catalina-pby.nl.


2D02 Het Marinemuseum werkt samen met de TU Delft en studenten van de Universiteit van Amsterdam aan een nieuw onderdeel van de permanente expositie Schip en Werf. Onderwerp is de wereldreis van de onder- zeeboot KXVIII. Ter herin- nering aan deze reis wer- den door het comité ‘onze marine’ gebrandschilderde ramen aangeboden aan de onderzeedienstkazernes in Soerabaja en Den Helder. De ramen zijn door atelier Mengelberg in Zeist vervaar- digd. Het gebouw van de onderzeedienstkazerne in Den Helder is gesloopt. Wie heeft er een tip over waar het herdenkingsraam of delen ervan gebleven zijn? Reac- ties: Marinemuseum, Hoofd- gracht 3, 1781 AA Den Hel- der, tel: 0223-657534, e-mail: info@marinemuseum.nl, website: www.marinemu- seum.nl.


Kosten: € 12,- (incl. verzen- ding). Reacties: G. Valckx, Brouwerij 36, 4861 SN Chaam, tel: 0161-491927, e-mail; gjvalckx@kpnmail.nl.


2D03 Te koop aangeboden: artikelen en gebruiksvoor- werpen uit voormalig Ned. Nieuw-Guinea en Australië. De collectie bevat o.a.: neus- versieringen, sago bakken, kniebijltjes, pijl-en-boog, Asmat schild, draagtassen, enkele beeldjes uit zowel het Asmat- en Sepikgebied, borstschild, hoofdtooien, Sepik masker, rookartikelen waaronder pijpen, Pagaai Asmat (2,30 m. lang), vis-


speer, werpspeer en versier- selen (vrouwen). Reacties: H. Willemsen, Hovenier- straat 10, 4813 GL Breda, tel: 076-5217876, e-mail: hwillemsen@casema.nl.


2D04 De gemeente Uden heeft het voornemen om i.s.m. met de KLu een vete- ranenmonument te realise- ren. Het gaat om een monu- ment op een rotonde (360 graden spreekwoordelijk de aardbol) dat aangeeft waar en wanneer alle veteranen (ongeacht het krijgsmachts- deel) zijn uitgezonden sinds het uitbreken van WO II. De bedoeling is een F-16 (reeds in afwachting van plaatsing) op een sokkel te plaatsen en alle conflicten/ uitzendingen sinds uitbre- ken van de gevechten in de meidagen 1940 tot aan nu te vermelden inclusief toekom- stige uitzendingen. Voor de financiering van het monu- ment is men nog op zoek naar sponsoren. Reacties: A. van den Eijnde, Voor- Oventje 36a, 5411 NV Zee- land, tel: 0486-453744.


2D05 Het Nederlands Insti- tuut voor Militaire Historie (NIMH) is op zoek naar beeldmateriaal ter onder- steuning van een onderzoek naar de missie in Uruzgan. Dankzij digitale camera’s en smartphones zijn kilo- meters film geschoten tijdens de missie. Deze (amateur)beelden geven een unieke kijk in het leven van Nederlandse soldaten op uitzending. Heeft u beeld- materiaal liggen en wilt u bijdragen aan de Neder- landse militaire geschied- schrijving? Alle afspraken over het materiaal gebeuren in overleg met de maker/ eigenaar. Anoniem schen- ken is ook mogelijk. Andere documenten die in uw bezit zijn en ter ondersteu- ning van de filmbeelden gebruikt kunnen worden, zijn ook welkom. Reacties: Rick Moorman, e-mail: rjg.moorman@mindef.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65