This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Horizontaal: 1 ring met netje 6 geruime tijd 11 oosterlengte 12 het omgekeerde 14 en andere 16 behaagziek 18 november 19 deel v.e. etmaal 21 uiting van verdriet 22 sober 24 liefdesgod 25 pl. in Gelderland 26 karakteristieke eigenschap 28 Griekse ongeluksgodin 29 verder 31 ontvangkamer 33 zwarte kleverige stof 34 naar aanleiding van 36 gewichtsaftrek 38 familielid 41 Spaanse uitroep 43 soort drop 45 omslag voor papieren 47 ongevuld 49 lekkernij 50 deel v.h. lichaam 51 soort 53 commando 54 roofdier 55 uitroep van pijn 56 toegeven 59 spil 60 spoedig 61 wennen.


Verticaal: 1 lichte haarkleur 2 loot 3 paardje 4 landbouwwerktuig 5 schildhouder 6 raad 7 Frans lidwoord 8 bijbelse vrouw 9 Spaans landvoogd 10 intens genoegen 11 armholte 13 maatstaf 15 vestigingsplaats 17 pl. in Oekraïne 20 Arabische staat 22 knaagdier 23 projectiel 26 richting 27 toon 30 grootvader 32 onvoltooid verleden tijd 35 riv. in Rusland 36 deel v.d. voet 37 staat in Amerika 38 hoofdstad van Albanië 39 Australische struisvogel 40 babysit 42 roofdier 44 hoeveelheid 46 pl. in Jordanië 48 fl auwe grap 50 cirkelvormig 52 afl oop 54 via 57 telegraaf restant 58 voorzetsel.


1 11 16 21 25 29 30 33 35 41 47 51 55 60 © www.puzzelpro.nl 56 42 48 52 57 61


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 35 650


1405622 30 36 43 49 53 58 54 59 37 44 50 38 26 31 34 39 45 46 40 17 22 2345 12 18 23 27 32 13 19 24 28 20 Uitslag van de kerstpuzzel


De oplossing van de kerstpuzzel in Checkpoint 10-2015 luidt Joy- eux Noël. De 1e prijs, een vijfdaags arrangement voor twee personen in een van de Veteranenhotels, gaat naar F.M.P. Piekstra uit Dronten. De 2e prijs, twee VIP-kaarten voor de wedstrijd sc Heerenveen-FC Twente, is naar G. Vinke uit Deven- ter gegaan. De 3e prijs, een citytrip Rotterdam voor twee personen, gaat naar A. Minten uit Wieringerwerf. De 4e t/m 8e prijs, een exemplaar van de dvd-box Veteranen ingezet in dienst van de vrede, gaat naar A.W. Soesan uit Ter Aar, M. Verheijen uit Nijmegen, B. v.d. Steen uit Rotter- dam, R.J. Martijn uit Almere en A. Kaptein uit Cornwall, UK. De 9e t/m 13e prijs, een exemplaar van de dvd-box Bijzondere mensen in


6789 10 14 15


Deze maand stelt eOne vijf exem- plaren van de dvd met het gehele eerste seizoen van de fraaie tv-serie Marco Polo beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel. Deze meeslepende his- torische dramaserie is sinds 17 februari op dvd verkrijgbaar.


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 7 april op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijs- vraag 2’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nu (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet wor- den gecorrespondeerd.


maart 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65