This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Reünies 2R01 Reünie Veluwebataljon 1-8 RI, de Haantjes. Datum: 13 april 2016. Plaats: Gen Spoorkazerne te Ermelo. Info en aanmelding: F. Dijk- stra, Nieuw Schoonoord 214, 6881 TV Velp, tel: 026- 4423991.


2R02 Contactdag oud-onder- officieren Marinevliegkamp Valkenburg, alle oud-colle- ga’s en echtgenotes/partners worden hierbij van harte uitgenodigd. Datum: 13 april 2016. Locatie: kantine F.C. Rijn- vogels, Sportpark Kooltuin (ingang vliegveld), 1e Mient- laan, 2223 LC Katwijk. Info en aanmelding (vóór 8 apr): Sjef Rooyakkers, tel: 071-4015722, e-mail: tine.sjef@casema.nl; Henk van Beek, tel: 071-4022245, e-mail: corriehenk@ziggo.nl of Hans Dijkers, tel: 071- 8883590, e-mail: h.dijkers@casema.nl.


2R03 Reünie 7e Bat. Garde Regiment Grenadiers (laatste). Datum: 13 april 2016. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen. Info: P. van Huizen, tel: 078-6135466, e-mail: p-van-huizen@kpnplanet. nl of M.W.H. Horn, tel: 030- 6884511, e-mail: mwhhorn@hetnet.nl.


2R04 Reünie MFO Sinaï, Identiteitsgroep Steenrode Baretten. Datum: 15 april 2016. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen. Info en aanmelding (vóór 8 apr): E. Jacobsz, e-mail: jacobsz@kpnplanet.nl of C.H. van Gelden, e-mail: secretariaat.isb@gmail.com, website (inschrijfformulier): www.steenrode-baretten.nl.


2R05 Reünie Tjidengkamp. Datum: 16 april 2016. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Aanmeldingen: via de web-


site www.tjidengkamp.nl. Info: Hans Freiboth, e-mail: freiboth@gmail.com.


2R06 Reünie AVOM. Datum: 20 april 2016. Locatie: gebouw Albatros te Den Helder en Zr.Ms. Johan de Witt. Info en aanmelding (vóór 1 apr): W. Brons, e-mail: penningmeester@avom.nl.


2R07 Reünie Vereniging Reünisten Electromonteurs KM. Datum: 20 april 2016. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding (leden krijgen een uitnodiging, eenieder die gediend heeft of nog actief dienend is als elektromonteur ELMNT of als TDE en de reünie wil bijwonen, wordt uitgenodigd om lid te worden van de ver- eniging). Secretariaat W.H.J. van Keeken, Hofstedestraat 23, 1333 TB Almere, tel: 036-5329526, e-mail: elmnt@kpnmail.nl, website: www.elmnt.org.


2R08 Reünie voor al het geneeskundig personeel dat tussen 1946-1951 in Ned.- Indië heeft gediend bij een van de 17 HUPVA’s, 4 veldhospitalen, 7 chirur- gische eenheden, 2 hoofd- verbandplaatsen, 2 statische hospitalen, tandheelkundige groepen en hygiënische eenheden. Ook niet genees- kundig personeel, maar wel deel uitmakend van een geneeskundige formatie zoals chauffeurs, koks, foe- riers etc. Naaste familie en/ of begeleiders zijn welkom. Datum: 21 april 2016. Locatie: Gen Spoorkazerne te Ermelo. Info en aanmelding: A. de Jager, Postbus 40102, 7504 RC Enschede, e-mail: voorzitter.lvvgnkd@gmail. com, tel: 0521-370092 of 06-19363503.


2R09 Reünie veteranen LSK, voor dpl ML die vanaf 1948 tot ’50 hun dienstplicht heb-


ben vervuld in Ned.-Indië. Datum: 21 april 2016. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: Jo Roos, tel: 078-6121497, e-mail: roos7034@planet.nl.


2R10 Reünie International Submariners Association (ISA) 2016. Datum: 24-28 mei 2016. Locatie: Pula (Kroatië). Info (programma): website: www.isa-croatia-2016.com/ wellcome.php en www.submariners.org.


2R11 Reünie 41e Nieuw-Gui- nea Bataljon Stoottroepen. Datum: 25 mei 2016. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info en aanmelding: Jan van den Bogaard, Rogier Monicxlaan 33, 5741 ES Beek en Donk, tel: 0492-461171, e-mail: 41.nieuw.guinea. bataljon@gmail.com.


2R12 Reünie 2e Inbat. Mari- niersbrigade Cie E, F en G. Datum: 25 mei 2016. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Aanmelding: J.W. Schreu- ders, tel: 035-6017195, e-mail: jwschreuders@casema.nl of W. Hollestelle, tel: 0334-270561, e-mail: w.hollestelle@gmail.com.


Herdenkingen 2H01 Herdenking ter nage- dachtenis aan de gesneuvel- den uit de gemeente Appin- gedam in Ned.-Indië. Datum: 19 april 2016. Locatie: crematorium Stil- leweer, Woldweg 1, 9902 AA Appingedam (ontvangst: vanaf 13.30 uur). Info: Secretariaat Stichting Indië Monument Appinge- dam, Aaltje Dijkema-Klimp, Marsumerweg 14, 9901 TP Appingedam, tel: 0596- 623565.


Tentoonstellingen en musea 2T01 T/m 31 mei is de


tentoonstelling De Polen. Bevrijders in Ballingschap (zie Checkpoint 10-2015, 10T02) in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945 te Groesbeek te zien. In de expositie worden de verhalen van generaal Maczek en Sosabowski ver- teld, samen met de bredere geschiedenis van de Poolse soldaten in ballingschap en van het land Polen tijdens WO II. Te zien zijn o.a. de uniformen (foto: Klaput) van de generaals, een Enigma- machine, een motor van de 1e Poolse Pantserdivisie en unieke filmbeelden van Woj- tek, de beer die het Poolse leger inging.


Geopend: ma t/m za: 10.00- 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas € 5,- (i.p.v. € 10,-). Nationaal Bevrij- dingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdings- museum.nl.


2T02 T/m 1 april is de ten- toonstelling Genocide gete- kend te zien in het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide- studies) in Amsterdam. De tentoonstelling vertelt de geschiedenis van de repre- sentatie van de Holocaust en andere genocides in comics en graphic novels en verkent de grenzen van het genre. In de tentoonstelling is werk te zien over de Holocaust, de Armeense genocide, Sre- brenica en de genocide in Rwanda. De tentoonstelling op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur vrij toegankelijk. NIOD, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, website: www.niod.nl.


maart 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65