This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In V


orig jaar nog pleitte voorzitter van de Euro- pese Unie Jean-Claude Juncker voor een eigen Europese krijgsmacht. Eerder voor- spelde de Nederlandse Defensiedeskundige


Rob de Wijk al dat zo’n krijgsmacht er hoe dan ook zou komen. Hoewel er onmiskenbaar een trend is om op militair terrein nauw samen te werken in Europees verband, lijkt een Europese krijgsmacht echter nog heel ver weg. Dat neemt niet weg dat onder de vlag van Europa regel- matig militaire missies worden uitgevoerd. Vaak in Europa, maar soms ook in Afrika of andere niet-Euro- pese landen. Het huidige Europese voorzitterschap van Nederland leek de redactie een goede aanleiding om eens speciaal stil te staan bij Europese missies waar Nederland aan bijdraagt of bijgedragen heeft. Het betreft veelal individuele missies waarbij Neder- landse militairen samen moeten werken met collega’s van andere Europese lidstaten. Een ander kenmerk van deze missies is dat ze vaak niet-militair worden uitgevoerd. Dat wil zeggen onbewapend en zonder militaire uitrusting, waardoor de betrokkenen, ook al vanwege de witte uniformen, smalend ‘ijscomannen’ werden genoemd. Misschien staat die term ook wel symbool voor de pogingen om te komen tot een gezamenlijke Europese Defensie. Want vergeleken met de nog altijd krachtige uitstraling en het zo nodig robuuste optreden van de NAVO steken militaire samenwerkingsverbanden in Europees verband schril af. Of daar op korte termijn verandering in komt, zal de toekomst leren.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud


10


4 Veteraan in beeld Fotorubriek


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Europese missies Overzicht


13 Viewpoint Van Bergen Column


14 Strijd tegen piraten Operatie Atalanta


16 Druppel op gloeiende plaat Echtpaar over ECMM


18 ‘IJscoman’ in Sarajevo Missie van de Europese Unie


20 Politie en KMar Proxima in Macedonië


Europese missies


Expeditie Sterrengebergte 1959 Knippen in Mali


maart 2016 nr 2


Vader George van Hoogeveen en zijn dochter Mirjam van Hoogeveen tijdens hun uitzending in het kader van ECMM. Foto: privécollectie George van Hoogeveen


2 maart 2016


23 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


Foto: NIMH


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65