This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Varia 2V01 Op 18 januari heeft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht/Inspecteur der Veteranen, ltn-gen Bart Hoitink in Amsterdam het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt aan KNIL- veteraan Veri Frederik Wie- ringa (97).


uit handen van ltn-gen Hoi- tink. Info: Stafofficier Vete- ranenaangelegenheden ltn- kol T. van Mastrigt, e-mail: a.v.mastrigt.04@mindef.nl.


Wieringa ontving de onder- scheidingen als erkenning en waardering voor zijn militaire dienst gedurende de strijd tegen Japan en voor de offers die hij heeft moeten brengen als krijgsgevangene en zijn bijdrage als militair bij het herstel van vrede en veiligheid in het naoorlogse Ned.-Indië. Na het uitreiken van de onderscheidingen ontving hij ook zijn vetera- nenpas en veteranenspeld


2V03 Het Nationaal Bevrij- dingsmuseum 1944-1945 vertoont in maart een reeks filmvoorstellingen van de klassieker Krieg am Nie- derrhein. De nog in prima staat verkerende Duitse film (Duitstalig, niet ondertiteld), aangevuld met beelden van geallieerde oorlogscor- respondenten, verbeeldt op zinderende wijze de aanval op het Rijnland. Aan elke voorstelling gaat een korte historische inleiding vooraf. Reserveren noodzakelijk: tel: 024-3974404 of e-mail: info@bevrijdingsmuseum.nl. Entree met veteranenpas: € 5,-. Programmering: zon- en donderdagen 14.00-17.00 uur: 6, 10, 13, 17, 20 en 24 maart en dinsdagen 19.30-22.30 uur: 8 en 15 maart. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


2V02 Ruim 71 jaar na zijn dood is aan de Indonesische KNIL-militair André Henri Mantiri alsnog postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend. Op 21 januari ont- ving zijn broer, de Indonesische ltn-gen b.d. Herman B.L. Mantiri, de onderscheiding in Den Haag uit handen van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. KNIL cadet-vaandrig Mantiri stierf in de Tweede Wereldoorlog toen hij als krijgsgevangene aan boord van het Japanse vrachtschip Junyo Maru, samen met meer dan 5000 lot- genoten, verdronk, nadat een Britse onderzeeër de Junyo Maru op 18 september 1944 torpedeerde. Info: J. Brijl, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


2V04 Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 12 maart weer een fotodeterminatiedag ‘Mijn Opa was een…’ Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)- foto’s die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op voormalig Ned.-Indië en het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL). Entree met veteranenpas: gratis.


Militair Museum te Soester- berg de tweede editie van de Nacht van de Militaire Muziek gehouden. Op dit muziekfestival kunt u genie- ten van ruim dertig ensem- bles die vele kleine concer- ten ten gehore brengen op acht verschillende podia. Tickets voor dit muziekfes- tival (€ 15,-) zijn te bestel- len via de site www.nmm. nl. Veteranenpashouders kunnen op vertoon van hun pas één ticket bij de kassa afhalen. Nationaal Militair Museum, tel: 085-0036000, e-mail: info@nmm.nl.


Reserveren (noodzakelijk), e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Museum Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


2V05 Zaterdag 19 maart wordt in het Nationaal


2V07 Veel forten van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en van de Hollandse Waterlinie openen in april weer hun poorten voor publiek. De Stelling van Amsterdam telt 46 forten en batterijen, de Hollandse Waterlinie maar liefst 50. Een aantal forten is tot en met oktober geregeld open voor het publiek. Naast de verschillende openstel- lingen en bezoekmogelijkhe- den zijn er jaarlijks terugke-


2V06 Op woensdag 27 januari reikte de Inspecteur-Gene- raal der Krijgsmacht/Inspecteur der Veteranen ltn-gen Bart Hoitink onderscheidingen uit aan de veteranen Van Baarsen (r) en Delhaye (l). De uitreiking vond plaats op De Zwaluwenberg in Hilversum, in het bijzijn van fami- lieleden van beide veteranen. Van Baarsen en Delhaye ontvingen ieder voor hun dienst gedurende de Tweede Wereldoorlog hetMobilisatie-Oorlogskruis. Voor hun bijdrage aan de strijd in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950 ontvingen zij ieder het Ereteken voor Orde en Vrede. Info: Stafofficier Veteranenaangelegenheden ltn- kol T. van Mastrigt, e-mail: a.v.mastrigt.04@mindef.nl.


42


maart 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65