This page contains a Flash digital edition of a book.
VOORMALIG COMMANDANT VAN DE EU-ANTIPIRATERIJMISSIE PETER LENSELINK


De EU en de strijd tegen piraten


In de tweede helft van 2013 voerde commandeur b.d. Peter Lenselink vier maanden lang het bevel over operatie Atalanta. Dit is de antipiraterijmissie van de Europese Unie, ook wel Taskforce 465 genoemd. “Naast de maatregelen die de koopvaardij zelf heeft genomen tegen piraterij, zijn het de antipiraterijmissies van de NAVO en de EU die de kapers op afstand houden.”


Door: Jaus Müller Z


elden is het welslagen van een militaire opera- tie zo duidelijk in cijfers uit te drukken als de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië. Werden in piekjaar 2011 nog 736 bemannings-


leden van koopvaardijschepen gegijzeld door piraten, in 2015 was dit aantal gestaag gedaald naar nul. De laatste succesvolle kaping vond plaats in het voorjaar van 2012. Op het moment dat Peter Lenselink in 2013 het bevel voerde, was Atalanta met alleen al 400 Nederlandse militairen van marine, land- en luchtmacht, de grootste operatie die Nederland draaide. Vanaf zijn vlaggen- schip, het Landing Platform Dock, de Zr.Ms. Johan de Witt, voerde Lenselink het commando over andere EU- landen.


Lappendeken Wie teruggaat naar de tijd dat Lenselink het commando voerde in 2013, ziet op het eerste gezicht een lappen- deken van verschillende antipiraterijmissies: naast Task- force 465 van de Europese Unie, was er ook Taskforce 508 van de NAVO en Combined Taskforce 151 (waar Australië, Pakistan, Zuid-Korea, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de VS aan deelnamen). Waarin maakte de EU-missie Atalanta het verschil? “De Europese Unie was als enige in staat om het piraterijprobleem geïntegreerd aan te pakken, de zogenoemde EU Comprehensive Approach”, zegt Lenselink. Dat deden hij en zijn staf door niet alleen koopvaardijschepen actief te bescher- men door verdachte schepen te onderscheppen en pira- ten op te pakken, maar ook door samen te werken met de civiele missies van de EU ter ondersteuning van de Somalische autoriteiten. Lenselink: “Het was in Somalië te onveilig voor EU-functionarissen om cursussen te geven voor havenmeesters, rechters of politiefunctiona-


14 maart 2016


rissen. Dat hebben we toen veilig, op zee, op de Johan de Witt kunnen doen. Bijkomend voordeel was dat allerlei functionarissen van verschillende regio’s in Somalië met elkaar in één ruimte zaten en nummers uitwissel- den.” Daarnaast beschermde Atalanta volgens het man- daat ook de voedseltransporten over zee voor het World Food Program. Eenmaal op zee op jacht naar piraten, verschillen de missies van de NAVO en de EU niet zoveel van elkaar, zegt Lenselink. Voor piraten-skiffs maakte het niet zoveel uit of een NAVO-fregat of een EU-schip ze ach- terna zat. Op de lange termijn hebben de EU-missies echter veel te bieden omdat zij het piraterijprobleem breed probeerden aan te pakken, aldus Lenselink. Dat doet de EU bijvoorbeeld door naast de militaire activi- teiten op zee vanuit de civiele kant ook te investeren in het broze rechtssysteem in de regio om zo de piraten te kunnen vervolgen. “De NAVO is een meer militaire organisatie, de EU is een politieke organisatie met een militaire tak. Dat werkt anders”, zegt Lenselink.


Geen stroperige EU-missie Juist de nadruk van de EU op het civiele of politieke aspect, kwam bij Atalanta goed tot z’n recht, zegt Lense-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65