This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra, Christ Klep en Anne Salomons


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Een spannend tropisch avontuur


Ferry Brandenburg van den Gronden (1936) vervulde zijn dienstplicht in Neder- lands Nieuw-Guinea. Hij ontsnapte na een akkefietje aan de krijgsraad door deel te nemen aan Expeditie Ster-


rengebergte, een multidisci- plinaire wetenschappelijke expeditie om onderzoek te doen naar de fauna, flora en geografie van het laatste, nog niet door westerlingen bezochte gebied, het Ster- rengebergte (zie ook pag. 44-46). Over zijn ervaringen tijdens deze tocht schreef hij het boek Expeditie Ster- rengebergte. Herinneringen van een marinier aan ‘de groene hel’ van Nederlands Nieuw-Guinea. Hierin laat hij de lezer zijn spannende, angstige, dramatische, maar soms ook hilarische momen- ten meebeleven. Vaak is het net of je als lezer met hem meeloopt en van bivak naar bivak klimt in die ondoor- dringbare jungle. Opzienba- rende gebeurtenissen zijn er weinig, behalve dan wellicht een heli die verongelukt,


maar met dit boek biedt de schrijver wel een avontuur- lijk kijkje op de expeditie die voortdurend door pech, tegenslag en geldgebrek werd achtervolgd. Bijzondere aandacht in dit boek krijgen ook de zogenoemde ‘contrac- tanten’, de Detawerkers. Dat waren Indische ongehuwde mannen die na de instelling van de Indonesische Repu- bliek met een jaarcontract onder vaak erbarmelijke omstandigheden in Nieuw- Guinea tewerkgesteld wer- den. Enkelen van hen namen ook aan de expeditie deel. (AS)


Expeditie Sterrengebergte. Herinneringen van een marinier aan ‘de groene hel’ van Nederlands Nieuw- Guinea – Ferry Brandenburg van den Gronden 198 pagina’s € 17,95 (opbrengst gaat naar Stichting Hulphond) Free Musketiers, Zoetermeer (tel: 079-3203590) www.freemusketiers.nl ISBN 9789048436576


De slag om Srebrenica


Frank Westerman won onlangs de Prinsjesboeken- prijs 2015 met De slag om Srebrenica. Een terechte keuze. En ook wel een opval- lende keuze, want het boek bestaat grotendeels uit stuk- ken die Westerman al veel eerder schreef als journalist over de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. De ondertitel – De aanloop. De val. De naschok – moet haast wel een verwijzing zijn naar de ondertitel van het NIOD- rapport – Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses – uit 2002. Bogen elf NIOD-onderzoekers zich over Srebrenica, onderzoeks- journalist Westerman deed het werk grotendeels in zijn


eentje. Hij slaagde er na juli 1995 (de val van ‘veilig gebied’ Srebrenica) regelma- tig in om met onthullingen allerlei autoriteiten klem te zetten. Diezelfde autoriteiten hadden maar weinig zin in diepgravende onderzoeken. Nederland had immers gedaan wat het kon in Sre- brenica en was ‘gepiepeld’ door zowat alle partijen, was de consensus. Westerman is een voortref- felijke schrijver. Ook wie weinig weet van dit onder- werp, zit al snel ‘in het plaatje’. Westerman heeft zijn mening ook nooit onder stoelen of banken gescho- ven. De NIOD-conclusie dat Dutchbat niet kon weten


van de komende massa- moord noemt hij ‘van een ongehoorde botheid’. In De slag om Srebrenica komt een cruciale passage voor: ‘Dolend over de compound van Dutchbat vraag ik me af of we in Nederland niet allemaal in meer of mindere mate lijden aan een funeste ‘regels zijn regels’-menta- liteit.’ Veel lezers zullen concluderen dat Westerman – zeker met de kennis van nu – wel erg gemakkelijk praten heeft. Toch overtuigt zijn kritische betoog. Hier is duidelijk iemand aan het woord met verstand van zaken. Een helder over- zichtswerk, maar met een scherpe angel. (CK)


De slag om Srebrenica. De aanloop. De val. De naschok – Frank Westerman


384 pagina’s, met kaarten en bijlagen


€ 17,90 (e-book € 12,99) Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam (tel: 020- 3059810)


www.debezigebij.nl ISBN 9789023492214


28


maart 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65