This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteraan in beeld Aankomst kapitein René Zeetsen en eerste luitenant Ernst Mollinger op Vliegbasis Eindhoven, 20 maart 2015.


Defensiefotograaf en veteraan Eva Klijn: “Rampceremonies van in uitzendgebied overleden collega’s zijn voor mij als Defen- siefotograaf de minst leuke en de meest dankbare opdrachten. Het minst leuk omdat een collega gesneuveld is tijdens het uit- voeren van zijn taak, een collega die een thuisfront achterlaat, uiteraard raakt dat je. Het meest dankbare omdat wij als Defen- siefotografen en videografen een beetje beeld kunnen geven aan het thuisfront van de ceremonie die in het missiegebied is gehouden, een plaats waar de nabestaanden nooit zullen komen waarschijnlijk. Tevens leveren we een fotoboek en videofilm van de gehouden ceremonies en indien gewenst van de uitvaart. Wat we terughoren, is dat nabestaanden naderhand dvd en boek bekijken en dat dit een steun in het rouwproces kan zijn. Deze foto straalt de innige broederschap uit die je alleen bij Defensie vindt. Het complete squadron staat aangetreden, ’s avonds laat in de kou, om op deze manier de laatste eer te bewij- zen aan hun overleden collega’s. Die kameraadschap, tot het bittere einde, is alleen bij Defensie te vinden.”


maart 2016


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65