This page contains a Flash digital edition of a book.
POLITIEMISSIE IN MACEDONIË ONDER EU-VLAG


Met de nodige tact opereren


Dick Deibel en Robert Thiecke werden voor de politiemissie Proxima onder EU-vlag uitgezonden naar Macedonië. Het doel was onder meer de hervorming van het Macedonische politieapparaat. Maar hoe doe je dat in samenwerking met landen die hun politie totaal anders georganiseerd hebben dan in Nederland? En in een land waarvan de capaciteiten van de politie niet te vergelijken zijn met de West-Europese standaard en waar ze een totaal andere hiërarchische struc- tuur kennen?


Door: Gielt Algra


H 20


et was voor beiden niet de eerste missie. De commissaris van politie Dick Deibel (62) had al voor de politie gewerkt in Indonesië, Tadzjikistan, Burundi, Rwanda, Jordanië,


Kroatië en Bulgarije, iets wat meestal onder VN-vlag ging. De adjudant onderofficier van de Koninklijke Marechaussee Robert Thiecke (58) had al voormalig Joegoslavië met uitzendingen naar Mostar met de WEU en Brcko onder VN-vlag op zijn naam staan. Voor beiden zou Proxima in Macedonië voor het eerst een missie onder EU-vlag worden.


Capaciteiten Deibel werd al bij het prille begin van Proxima 1 uit- gezonden en zou ook de gehele periode van Proxima 2, een totale periode van twee jaar, in Macedonië uit- dienen. Hij had zich hiervoor aangemeld en na wat hij zelf omschreef als ‘een gedegen voorbereiding’ en een psychologische keuring, stond het licht op groen. Of hij gestuurd zou worden, hing ook af van wie binnen de EU voor welke functie ging. “Samen optrekken met je lokale partner en jij werd er als internationale aan toegevoegd. Dat was de opdracht”, vertelt Deibel. Het idee was dat je dan mensen met vergelijkbare capaciteiten aan elkaar koppelde. Deibel zou, toen hij in januari 2004 op zijn eerste standplaats Gostivar aankwam, echter al gauw


maart 2016


constateren dat dit niet helemaal opging. “De inspecteur of brigadier daar was qua capaciteiten niet te vergelijken met de West-Europese standaard”, constateerde hij. “Het is ook niet voor niets dus dat we daarnaartoe werden gestuurd en er zo’n missie werd ontwikkeld.” Ook de hiërarchische structuur bij de politie in Mace- donië lag iets anders en aansluitend ook de daarbij behorende manier van omgang. Dat constateerde ook Thiecke toen hij op zijn standplaats in Tetovo aankwam. Hij zat bij een vergadering en zag dat de hoogste baas alleen maar aan het woord was. “En dan zag je ze alleen maar opschrijven, opschrijven en opschrijven, ze durf- den de man niet eens aan te kijken.” Als hij dan later


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65