This page contains a Flash digital edition of a book.
voor het gebruik direct wordt betaald, in plaats van indirect via wegenbelasting. De overheid hoeft de weg niet ‘weg te geven’ zoals in het geval van de PPS- constructies die ik eerder noemde, om een andere vorm van financiering met de markt te organiseren. Dat zijn inte- ressante experimenten, die op termijn nieuwe fi nancieringsmogelijkheden kun- nen bieden en naar verwachting bete- re beheersing van risico’s. Toch is ook PPS geen ‘silver bullet’; iedere keer zal de opdrachtgever in samenspraak met de markt moeten bepalen op welke wij- ze en door wie de risico’s het best in- zichtelijk kunnen worden gemaakt, door wie deze het best beheerst kunnen wor- den en waar er een gezamenlijke ver- antwoordelijkheid ligt. Dit laatst punt is misschien wel het lastigste gedeelte van de discussie.”


Ziet u andere positieve ontwikkelingen binnen de infrasector?


“In Nederland zijn zeer hoogwaardige aannemers actief, die als echte onder-


nemers risico’s nemen en kansen zien bij de realisatie van een project en die projecten ook tot een goed einde we- ten te brengen. Zij zijn ondernemend en durven te innoveren als zij daarvoor de ruimte krijgen, zoals in een experiment waarbij Rijkswaterstaat en aannemers zonder contract of slechts één A4’tje di- rect aan de slag zijn gegaan. Bovendien is de bereidheid om te leren groot: ook grote partijen staan open voor feedback en natuurlijk vertellen zij graag hun suc- cesverhalen. Daarnaast is het kennisni- veau van ingenieurs die van de Neder- landse technische universiteiten zoals bijvoorbeeld TU Delft en TU Eindhoven en anderen erg goed, dat komt de kwa- liteit van de projecten ten goede.”


Waar is nog winst te behalen? “Bij Arup werken wij al langere tijd met BIM, Building Information Model, waar- mee wij het ontwerp en onze werkpro- cessen digitaliseren. We kunnen hier- mee het ontwerp en de uitvoering van een brug of een complete nieuwe tun- nelverbinding, maar ook gebouwen veel


efficiënter en flexibeler maken. Hierbij kunnen optimalisaties tot op een heel laat moment worden doorgevoerd, ge- heel tegenovergesteld aan de traditione- le aanpak: ‘van grof naar fi jn’. Indien het digitale model met real-time data van- uit de operatiefase wordt gevoed kan dit zelfs dienen als basis voor het verbete- ren van de operatie en verlagen van de OPEX – de terugkerende kosten. In de breedte zullen de effecten van digitalise- ring in de komende jaren steeds zicht- baarder worden en dat biedt kansen om projecten beter te beheersen omdat het de partners in een project in staat stelt vooraf de kwaliteit beter te beoordelen, de kosten in de hand te houden en op een laat tijdstip nog bij te sturen.”


INFRA


EVENEMENTENHAL HARDENBERG 7, 8 EN 9


FEBRUARI 2017


Het platform voor de grond-, weg- en waterbouw


Ontmoet 18.000 professionele contacten in een gemoedelijke sfeer en ontdek wat zij voor u kunnen betekenen


Bekijk het inspirerende aanbod van zo’n 300 exposanten uit de grond-, weg- en waterbouwbranche


Neem deel aan de unieke branche- gerichte veiling voor KiKa


MEER INFORMATIE: EVENEMENTENHAL.NL/INFRA Registreer u nu online voor gratis tickets via: evenementenhal.nl/infra-hb


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64