This page contains a Flash digital edition of a book.
Nederland koploper smart mobility ‘Alleen gezamenlijk maken we smart mobility succesvol’


Smart mobility is al overal om ons heen en ontwikkelt zich bo- vendien razendsnel. Denk aan een app die je begeleidt naar de beste parkeerplek in de stad. Of locatiegegevens van smartpho- nes als input voor actuele en betrouwbare verkeersinformatie op maat. En verkeerslichten die de groenfasen aanpassen aan het actuele verkeersaanbod. Er zijn voorbeelden te over. Rijks- waterstaat ziet deze nieuwe technologieën als grote kans om de bestaande infrastructuur maximaal te benutten. Tekst: Ivo Knubben


D


e laatste jaren heeft het Rijk fors geïnvesteerd in extra rij- stroken. Mede daardoor daal-


de het reistijdverlies op het hoofdwe- gennet tussen 2005 en 2015 met 1 procent. Met een aantrekkende econo- mie is het verkeer op het hoofdwegen- net in 2015 echter met 2 procent toe- genomen ten opzichte van 2014. Het aantal fi les op de snelwegen steeg met 22 procent. Kai Feldkamp, programma- directeur Smart Mobility: “De fi les blij- ven de komende jaren naar verwachting groeien, net als het aantal ongevallen. Tegelijkertijd moeten strengere milieuei- sen zorgen voor een duurzame leefom- geving. Als landelijk wegbeheerder staat Rijkswaterstaat dan ook voor grote uit- dagingen op het gebied van bereikbaar- heid, veiligheid en leefbaarheid.”


22 Nr.8 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64