This page contains a Flash digital edition of a book.
ren voldoende schuilmogelijkheden te geven zodat zij graag de passage wil- len gebruiken. Hiermee kunnen ze de gebieden aan weerszijden van de A1 weer bereiken.” De ecopassage bij Mui- den is onderdeel van de aanleg van het breedste aquaduct van Europa: 65 me- ter breed en circa 620 meter lang, waar- bij het dichte deel ongeveer 194 me- ter lang is. “Daar waar het verkeer over twaalf beschikbare rijstroken onder de Vecht doorrijdt, is aan westoever van het aquaduct een bovengrondse eco- passage aangelegd met natte en droge stroken land”, aldus Van Langen. “Daar- naast richten we ook nog een strook in als grasland. Via het IJmeer kunnen de dieren dan ook naar het veenweidege- bied ten noorden van Amsterdam, het Waterland, waarmee we het leefgebied van dieren nog meer verruimen.”


Aquaduct onder de Vecht Het aquaduct onder de Vecht is op pa- len gefundeerd. Daarvoor zijn ruim 5.300 palen de bodem ingeheid. De meeste palen zijn als prefab-betonpaal uitgevoerd. Voor de diepste delen van het aquaduct waren dat zogenoemde Vibrocombipalen. Verder is er 57.000 m³ beton en 8.000 ton wapeningsstaal gebruikt en is 120.000 m³ grond ver- zet. Toch is de bouw van het aquaduct wel met wat tegenslag gepaard gegaan. Volgens Nuijens omdat de gel-injecties die bepaalde betononderdelen met el- kaar moesten verbinden niet goed func- tioneerden. “Er was een lek ontstaan zodat zand en water de bouwkuip in- liepen. We hebben toen het aquaduct afgebouwd met onderwaterbeton.” En hoewel de sloop van de oude spoor- brug tot in de puntjes was voorbereid,


waren daar ook onvoorziene omstandig- heden, vertelt Nuijens. “Met name in het bovenste deel van het steunpunt - het zogeheten hamerstuk - zat erg veel wa- pening. Hierdoor was het niet een kwes- tie van het kapot bikken van beton maar moet er tussendoor ook wapening ka- pot geknipt en getrokken worden. Hier zijn verschillende kranen voor nodig. Hierin was vooraf wel voorzien maar


60 Nr.8 - 2016 OTAR


door de lastige bereikbaarheid van het hamerstuk was dit werk een stuk taaier. Door het uitlopen van deze werkzaam- heden konden niet alle rijstroken richting Amsterdam op tijd open. Maar we heb- ben met man en macht doorgewerkt zo- dat de weg voor de avondspits weer volledig open kon.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64