This page contains a Flash digital edition of a book.
Esri Nederland


Assetmanagement en geo-informatie: meer inzicht en beter samenwerken


Voor organisaties is het belangrijk om in één oogopslag te kunnen zien wat de status is van de verschillende assets. Weet u waar uw best presterende assets zich bevinden? Een geografi sche benadering van assets in uw informatievoorziening geeft snel nieuwe inzichten en maakt het eenvoudiger om informatie te delen met samenwerkende organisaties.


Een GIS is een middel om snel overzicht te krijgen en informatie te delen. GIS staat voor Geografi sch Informatie Systeem: technologie voor het visualiseren, bewerken, analyseren en beheren van informatie die op basis van locatie wordt opgeslagen. Zo is op een kaart bijvoorbeeld te zien hoeveel assets er zijn en waar ze zich bevinden.


Dit overzicht helpt om het verband tussen ver- schillende assets te zien, overzicht te creëren en patronen te ontdekken. De kaart is te delen: een overzichtelijke manier om met anderen over dezelfde data te beschikken en te com- municeren over assets. Het geografi sche infor- matiesysteem van Esri heet ArcGIS.


Het ArcGIS-platform ondersteunt assetma- nagement in vier toepassingsgebieden: As- setregistratie, Mobiel werken, Planning en Analyse en Samenwerking en Communica- tie. De kwaliteit van registraties wordt ver- beterd door de locatie van de assets vast te leggen. Met een interactieve kaart heeft ie- dereen inzicht in de daadwerkelijke situatie. Medewerkers in het veld gebruiken apps om bijvoorbeeld direct hun waarneming in te voeren, die door medewerkers op kan- toor realtime zijn te bekijken. Dit verbetert de communicatie en creëert een effi ciëntere samenwerking.


Esri Nederland Frank de Zoeten T 010 - 2170700 contact@esri.nl www.esri.nl/assetmanagement


Meer weten hoe ArcGIS u kan ondersteunen bij assetmanagementprocessen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend ge- sprek.


OTAR MarktWijzer 2017


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64