This page contains a Flash digital edition of a book.
Zestig vizierkleppen en een strakke planning


Zestig vizierkleppen produceren en monteren in een strakke planning, waarbij materiaalei- genschappen, machinale bewerkingen, laspro- cedures en conservering aan de hoogste eisen moesten voldoen. Het was een uitdagende op- dracht die onderdeel was van het project Hoog- watergeul Veessen-Wapenveld.


S


taalbouw Weelde International uit het Belgische Ravels heeft 60 stalen vizierkleppen voor het project Hoogwa- tergeul Veessen-Wapenveld geproduceerd en gemon-


teerd in opdracht van Van Hattum en Blankevoort. Uitdagingen


Bij de gunning van dit project lagen een aantal uitdagingen. Het project werd uitgevoerd conform NEN EN 1090-2 EXC4 en ROK1.2 waardoor de levering van de stalen platen, buizen en assen met de vereiste materiaaleigenschappen een eerste uitdaging was. “Vooral het tijdig verkrijgen van assen en bui- zen uit de walserijen voor de proefmontage van twee vizier- kleppen in juli afgelopen jaar heeft ons de nodige slapeloze nachten bezorgd”, aldus Hans Verheyen, projectmanager bij Staalbouw Weelde International. “Hierbij is zelfs een koerier naar Oekraïne gereden om een as op te halen bij de walse- rij, om deze toch maar op tijd te kunnen verwerken in de con- structie.”


Borging van de planning


Aangezien zestig vizierkleppen van 12 meter lang heel wat plaats in de productiehal beslag nemen, werd door de staal- bouwer een uitgekiend productieproces opgetuigd. Zo werd een just-in-time levering afgestemd met de diverse leveran- ciers als ook een interne continue productiefl ow om de pro- jectplanning te waarborgen. “De productie van de kleppen hadden we zo voorbereid, dat alle inkomende materialen na


vijf dagen als eindproduct naar buiten gingen. Het was lopen- de band werk geworden waarbij er wekelijks zes kleppen naar buiten vlogen”, aldus Kris Van Den Eynde, productiechef bij Staalbouw Weelde International.


Conservering en montage Om aan de levensduur-eis van 20 jaar te voldoen werd een hoogwaardig innoverend twee-laags coatings systeem toe- gepast dat voldoet aan omgevingsklasse C5-M en immersie- klasse 2 waarbij de eindlaag ook anti-graffi ti eigenschappen bevat. Dit werd uitgevoerd door zusterfi rma Staalstraal Weel- de International.


Transport en montage Om transport- en montageschade tot een minimum te be- perken, werd al in de ontwerpfase nagedacht om de vizier- kleppen op een slimme manier te hijsen en transporteren. Dit voorbereidend denkwerk heeft er ook toe geleid dat alle zestig vizierkleppen binnen zeven werkdagen zijn gemonteerd op de bouwplaats, waarbij de strakke planning van de opdrachtge- ver correct nageleefd werd.


Meer informatie: www.swi.be Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64