This page contains a Flash digital edition of a book.
PolyCiviel


of wij vinden een weg of wij maken een weg


PolyCiviel houdt zich al meer dan 12 jaar bezig met onderzoek en ontwikkeling van wegdekrefl ectie. Wegdekrefl ectie wordt steeds vaker toegepast door gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies. De voordelen van meer zicht, meer sociale veiligheid, beter contrast en energiebesparing worden onderkend en leveren een bijdrage aan een veilige en duurzame openbare ruimte.


Kennismodule Wegdekrefl ectie Het eindproduct met praktische handvatten die aansluiten bij de moderne manier van contracteren is gereed. Het moet voor een brugfunctie zorgen tussen wegbeheerders, wegenbouwers en verlichtingdeskundigen. De Kennismodule is vanaf januari 2017 be- schikbaar bij het CROW.


Grip op wegdekrefl ectie De mogelijkheden om verhardingen met een hoge wegdekrefl ectie te realiseren zijn legio. Maar hoe specifi ceer je wat je hebben wil en hoe controleer je wat je geleverd krijgt als opdrachtgever? Hoe kunnen opdrachtnemers grip krijgen op het product dat zij aanbieden? Op deze en andere vragen kan PolyCiviel u een praktisch antwoord geven en adviseren.


Europese primeur


In januari 2017 wordt de ROVL 2011 ver- vangen. De NPR 13201:2016 voor openba- re verlichting zal dan offi cieel gepubliceerd worden door de NSVV en OVL-NL. Een Euro- pese primeur is dat wegdekrefl ectie meege- nomen wordt in relatie tot verticale verlich- tingssterkte hetgeen de verkeers- en sociale veiligheid aanzienlijk kan bevorderen.


PolyCiviel Civiele Techniek Kalkoven 3 9351 NP Leek T 06- 467 158 59 www.polyciviel.nl


Breed inzetbaar PolyCiviel is inzetbaar in de volgende vakge- bieden: Ontwerp, Directievoering, Werkvoor- bereiding, Productinnovaties in beton, asfalt, bruggenbouw en riolering. Aanbesteding- advies, EMVI-plan ondersteuning, Wegen- bouw, Waterbouw en Assetmanagement in de breedste zin.


http://www.polyciviel.nl http://www.pietzijlstra.blogspot.nl


Werkgroep PolyCiviel is lid van de werkgroep wegdekre- fl ectie bij het CROW.


OTAR MarktWijzer 2017


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64