This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra- beheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 8-2016, jaargang 97 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven


(grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V. Abonnementsvormen,


l o ss e adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


OTAR Digitaal


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties


Stil staan of bewegen?


ui t g av e n,


Heeft u de laatste tijd nog in een monsterfi le gestaan? Vast wel, want het lijkt haast onoverkomelijk voor wie zich dagelijks met de auto verplaatst. Op 24 november was het de drukste spits van dit jaar met maar liefst 600 kilometer aan fi le.


Maar in plaats van een uitzondering, lijkt het erop dat zulke problematische avondspitsen meer en meer normaal worden. En volgens verschillende verkeersdiensten zal de fi ledruk de komende jaren alleen maar toenemen. Immers, de economie trekt weer aan, steeds meer mensen hebben een auto en steeds minder mensen willen of kunnen dichtbij hun werk gaan wonen.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond- 8 2016


jaargang 97 www.otar.nl


En waar ligt de oplossing? Meer asfalt, wegen uitbreiden? In de Pro Contra van deze uitgave laten we een voor- en een tegenstander aan het woord over uitbreiding van de ring Utrecht. Helpt het echt om de wegen nog breder te maken? Inmiddels is mij duidelijk dat hierin de oplossing niet ligt. Of er nu 4 of 6 rijstroken liggen, binnen enkele jaren is het voordeel van de extra rijstroken weer teniet gedaan.


MARKTWIJZER


Smart mobility is de toekomst volgens Rijkswaterstaat


Samenwerking in de keten verandert


Interview: Sander den Blanken - Arup Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 3


Het is toch veel verstandiger om de wegen voor te bereiden op de toekomst? Een toekomst waarin auto’s zelfstandig gaan rijden, waarin werken steeds minder afhankelijk wordt van tijd en plaats, en waarin we optimaal gebruik maken van de technologische mogelijkheden die er zijn. Rijkswaterstaat zet in ieder geval vol in op smart mobility en heeft dit als uitdaging voor het nieuwe jaar. Een mooi voornemen!


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


redactioneel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64