This page contains a Flash digital edition of a book.
De control room van de toekomst Minder mensen meer laten doen, maar wel op een veilige manier


De control room in de traditionele zin des woords is aan vervanging toe. Steeds meer taken dienen door de operators te worden uitgevoerd, maar niet elke huidige control room is daarvoor geschikt. Een seminar bij Prosystems uit Purmerend dat begin november werd gehouden, toont dat aan.


D


e zaal bij Prosystems is tijdelijk omgedoopt tot een gi- gantische control room. In verschillende opstellingen zijn schermen, desks en andere onderdelen van control rooms


te bekijken en kunnen worden uitgeprobeerd. Want er gaat, vol- gens Adrian de Bruijn van 4ProcessMation, in de nabije toekomst heel wat veranderen: “Je ziet dat bedrijven steeds minder mensen in de controlekamer willen hebben, maar ze moeten wel meer taken uitvoeren. Er moet per persoon dus meer data worden verwerkt.”


Integratie


Hans Romanesko, general manager bij Industrial Automation Part- ners (IAP) onderschrijft dat: “We ontwerpen en schrijven software voor de besturing van zowel industrie als de infra, maar ook voor de overkoepelende systemen, zoals MES-systemen. Vanwege die combinatie zijn wij geïnteresseerd in wat er in de control room ge- beurt, vooral ook omdat steeds vaker MES-taken worden geïnte- greerd met besturingstaken. Met andere woorden, de control room is veelzijdiger aan het worden.”


Er zijn twee oplossingen voor dit probleem. De Bruijn: “Je kunt voor een geïntegreerde oplossing kiezen, of voor een connected op- lossing. Bij de geïntegreerde oplossing verbind je al je systemen softwarematig met elkaar, resulterend in één oppervlak, één lay- out, met één toetsenbord en muis. Dat betekent concreet dat je het complete DCS vervangt door een nieuw systeem. In de con- nected oplossing is de connectie hardware matig. Van alle afzon- derlijke systemen knip je als het ware de toetsenbord/muis verbin- dingen door en die verbind je door naar één systeem. Je hebt dan Nr.8 - 2016 OTAR


O Nr.8 - 2016TAR 29


Minder prikkels Meer taken laten uitvoeren door evenveel mensen is alleen moge- lijk als de werkwijze wordt aangepast. De Bruijn: “Dat betekent dus dat je de manier waarop de data wordt gepresenteerd, moet aan- pakken. Minder verschillende prikkels, minder alarmen, dat zijn za- ken die je zoekt, maar wel bij een minstens zo grote mate van vei- ligheid.” Dat klinkt makkelijker dan het is; het reduceren van het aantal alarmen. “Dat klopt”, geeft De Bruijn toe. “Maar die alarmen kunnen wel degelijk gereduceerd worden door op zoek te gaan naar de bron van het alarm. Je komt er dan al snel achter dat veel alarmen simpelweg gevolgalarmen zijn. Uiteraard kost inzicht in zo’n proces veel tijd, maar het is een zinvolle investering.”


Connected versus integrated De huidige opbouw van controlekamers is onlogisch en niet econo- misch. “Dat is nu eenmaal zo gegroeid”, aldus De Bruijn. “Partij X levert een systeem aan dat alleen met systeem X bediend kan wor- den, partij Y doet hetzelfde en voordat je het weet, staat je control room vol met een enorme verzameling van apparaten waar de on- derlinge samenhang ver te zoeken is.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64