This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Hoeveel Merwedebruggen?


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Misschien valt het u ook op, maar het laatste jaar is Nederland nauwelijks nog bezig met de crisis. In plaats daarvan komt de ene na de andere vraag over de toekomst. De toekomst van wonen, de toekomst van mobiliteit, de toekomst van betalen, van banken, van lager opgeleiden, kortom: iedereen is er benieuwd naar. Of bang voor. Het geeft ons in elk geval een heel inte- ressantere manier om de aandacht te vestigen op de toekomst van grond-, weg- en waterbouw. Jarenlang waren het de woningmarkt en de algehele malaise in de bouwsector die alle aandacht opeisten. Kelderende omzetcij- fers en opleveraantallen. Duizenden ontslagen - per maand soms! Onder- tussen werd in Den Haag een banenplan bedacht dat maar heel weinig zou opleveren, maar wel met honderden miljoenen infra-budget gefinancierd werd. Alsof dat geen banen kostte! Vanaf het begin hebben we de nood- zaak van een investerende overheid benadrukt. Dat was en is een veel be- ter banenplan, in onze ogen. Al vanaf het begin liepen we ook te hoop tegen infra-bezuinigingen van vooral Rijk maar ook gemeenten.


Rationeel wegbeheer klinkt mooi als term, maar bij het vooruitzien keken de regeerders toch in een andere richting. En daar kwamen ze mee weg, want ja, ‘onze infra ligt er toch heel mooi bij?’ En: ‘ga maar eens naar België!’ Ook namen de files af. De urgentie was weg. Daarenboven kwam Nederland keer op keer bovenaan bij internationale vergelijkingen als het ging om onze infrastructuur. Eigenlijk een schitterend compliment, maar voor het kabinet meteen ook een schitterend excuus om vooral niet terug te keren naar nor- male budgetten - waardoor ze de latere bereikbaarheid op het spel zetten van onze steden, mainports, brainports en diverse ‘valleys’.


Gelukkig maakte de crisis plaats voor meer optimisme, maar daarmee kwamen ook de files terug. Ze groeien als kool, terwijl treinen ook al uitpuilen en in onze binnensteden zelfs fietspaden aan de toppen van hun capaciteit zitten. Hoe mooi de snelweg, het spoor en het fietspad er ook bij ligt, het is te weinig, te smal, te beperkt. En te oud. ‘Het geval Merwedebrug’ maakte duidelijk dat onze alarmsignalen en onderzoeken niet overdreven waren. Dagenlang was de brug in het nieuws, juist in een tijd dat infra-budgetten van het Rijk eindelijk weer teruggebracht werden richting normale proporties.


We zijn er nog lang niet, maar de richting is in elk geval goed. We lijken wel gewend aan ‘gebruikelijke files’ waar- door we zomaar 2 uur nodig hebben voor 70 tot 80 kilometer. Vinden we dat echt gewoon? Ondertussen ontstaan er regelrechte monsterfiles als het miezert of er een zwaan op de snelweg neerstrijkt. En bij de ‘Merwedebrug-ellende’ kleurden de routekaartjes in Nederland rood in een straal van 50 kilometer rond Gorinchem. Het is dus de hoogste tijd voor forse investeringen. Het gaat nu de goede kant op en er komen verkiezingen. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor onze sector en voor de weggebruiker, die zelfs ‘gebruikelijke’ files kan zien krimpen. Als er maar de politieke wil is. Wij doen daar stevig ons best voor, in de lobby. De richting is goed. Nu het tempo nog. Hoeveel Mer- wedebruggen hebben we nog nodig om op te schroeven naar ‘urgent’?


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64