This page contains a Flash digital edition of a book.
Op de beursvloer


MH Poly: expertise en flexibiliteit verenigd in één bureau


Stand-nummer: 6.800


MH Poly is een ingenieursbureau met zo’n 30 specialisten en generalisten op het gebied van onder meer werktuig- bouwkunde, civiele techniek en mili- eu. Het middelgrote bureau combineert flexibiliteit en continuïteit met efficien- cy en korte lijnen, in projecten in zowel binnen- als buitenland.


Bij civiele en industriële projecten, groot of klein, komen vrijwel altijd meerdere partij- en kijken. Bovendien krijgen opdrachtge- vers vaak te maken met strenge wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu. MH Poly kent drie focusgebieden: Milieu & Ruimte, Water-


bouw & Infra en Instructie & Constructies en kan hierdoor bij de opdrachtgever het hele traject uit handen nemen. Van verken- nend (water)bodemonderzoek of de eerste ontwerpschetsen tot de uiteindelijke ople- vering. Dát is precies wat MH Poly doet.


Het ingenieursbureau ondersteunt uiteen- lopende opdrachtgevers – van kleine ge- meenten tot grote multinationals en in- ternationale aannemers – met gerichte adviezen, onderzoeken, tekeningen en be- rekeningen. Ook verzorgt MH Poly de af- stemming met andere betrokken partijen en bewaakt het bureau de planning en de kosten. Dat gebeurt niet alleen bij projec-


ten binnen Nederland, maar ook in diver- se andere landen in Europa, Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika.


MH Poly Consultants & Engineers BV Bard Louis, directeur MH Poly Peter Vineloolaan 46B 4611 AN Bergen op Zoom info@mhpoly.nl www.mhpoly.nl


adv-IFT2017-178,5x67,5mm.indd 1


Boskalis Nederland Sterk op land én water


Stand-nummer: 1.320


Boskalis Nederland realiseert infra- structurele projecten op land en wa- ter in Nederland. Als hoofdaannemer van multidisciplinaire infrastructurele D&C-projecten en DBFM-contracten, naast de meer traditionele bestekken. We participeren in publiek-private pro- jecten en zijn medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en natuur.


Droge infrastructuur Naast specialist in grondverzet en bouw- rijp maken zijn we een grote speler in de aanleg van (snel)wegen. Ons asfaltlabo- ratorium behoort tot de top 3 van Neder- land. We realiseren alle kunstwerken, van viaducten en fly-overs tot spooronderdoor- gangen en aquaducten en verzorgen daar- naast het onderhoud.


Aansprekende projecten: SAA, omleg- ging A9 Badhoevedorp, Markermeerdijken, Buitenring Parkstad Limburg.


Rivieren en Dijken


Boskalis Nederland ontwerpt, bouwt en onderhoudt dijken en waterkeringen. Zo beschermen we Nederland tegen over- stromingen. We creëren ook nieuw land en houden vaarwegen op diepte. Dat alles met zorg voor de natuur.


Aansprekende projecten: Ruimte voor de Rivier Noordwaard, Veesen-Wapenveld en IJsseldelta.


Kust- en Zeehavens


Als specialist in het ontwerpen, realise- ren en onderhouden van zeeweringen en


strandsuppleties helpen we Nederland in de strijd tegen het water.


Aansprekende projecten: Marker Wad- den, de Zandmotor en Hondsbossche en Pettemer Zeewering.


Boskalis Nederland (haven 2204) Waalhaven Oostzijde 85 3087 BM Rotterdam www.boskalis.com/nederland


20 Nr.8 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64