This page contains a Flash digital edition of a book.
criterium gold de belofte dat alle aanvoer van bulk en bouw- materialen over water zou plaatsvinden om daarmee zo min mogelijk transportbewegingen en dus overlast voor de omge- ving te veroorzaken.


Draagvlak omwonenden Toen de plannen voor de hoogwatergeul vanuit Den Haag be- kend werden gemaakt, stuitten deze op fors verzet onder de omwonenden, vooral vanwege de omvang van het project en de impact op het landschap. Agrarische bedrijven moesten worden uitgekocht omdat de nieuwe geul geen ruimte biedt aan gebouwen en opstallen. Om de omgeving zo goed moge- lijk bij de werkzaamheden te betrekken heeft de Combinatie IJsselweide veel energie gestoken in voorlichting in de vorm van informatiebijeenkomsten, berichtgeving via sociale media en lokale kranten, een wekelijks inloopspreekuur en een spe-


ciale bus die met grote regelmaat de markten in de omgeving bezocht. Zo werden inwoners op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen binnen het project.


Kunstwerken en waterhuishouding De opdracht aan de Combinatie IJsselweide bestond naast de aanleg van beide dijken en de inrichting van een natuur- en recreatiegebied ten westen van de hoogwatergeul, vooral ook uit de bouw van een groot aantal kunstwerken, waaronder dertien bruggen en negen stuwen. Bij Veessen, in het zuide- lijk deel van het gebied, moest een brug (De Tolbrug) / inlaat worden gebouwd die bij extreem hoogwater het water gecon- troleerd de hoogwatergeul laat binnen stromen. Ook aan de noordkant, ter hoogte van Wapenveld moest een brug (De Fratersbrug) / uitlaat worden gerealiseerd. Daarnaast voorzag het contract in de bouw van vier doorlaten (grote koker dui-


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016 TAR 45


Foto’s: Marina Kemp


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64