This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoogwatergeul Veessen Wapenveld


Beweging in het bewegingswerk


Een ontwerpwijziging binnen het project Veessen Wapenveld, betekende dat er in plaats van een betonnen klep een stalen vizierklep zou komen. Dit wierp de vraag op hoe deze stalen vizierkleppen open moesten op het moment dat een hoge waterstand in de IJssel een opening van de kering in de Hoogwatergeul noodzakelijk maakt. De keuze voor het toepassen van hydrauliek was daarbij snel gemaakt.


V


anaf het moment dat die keuze is gemaakt, is CAPE Holland, in opdracht van aannemer Van Hattum en Blankevoort, gestart met het verder ontwikkelen van


een systeem waarbij met behulp van hydraulische cilinders de stalen vizierkleppen geopend konden worden.


Geen vaste hydrauliekaansluiting


Per stalen vizierklep zijn twee hydrauliekcilinders voorzien, die in de normale gebruikstoestand, gemonteerd aan de brug en de klep, geen vaste hydrauliekaansluiting hebben. Er werd een systeem bedacht waarbij steeds de twee cilinders snel gekoppeld kunnen worden aan een mobiel hydraulisch powerpack. Door het toepassen van een hydraulische mul- tikoppeling de zogenaamde “hot-stab” wordt steeds de hy- draulische verbinding tussen cilinder en powerpack tot stand gebracht. Nadat de klep geopend is, kunnen de beide hot- stabs worden losgenomen, waarbij de klep in geopende toe- stand blijft. Door vervolgens de hot-stabs aan de volgende twee gemonteerde cilinders te koppelen kan een volgende klep worden geopend, enzovoort.


Unieke codering Het project startte met de berekeningen en lengte bepalen van een enorme reeks cilinders. Het bepalen van de diverse cilinderlengten was best een puzzel omdat de boogvorm van


48 Nr.8 - 2016 OTAR


de brug er toe leidt dat per pijler een andere cilinderlengte noodzakelijk. De daardoor ontstane logistieke uitdaging om de juiste cilinder op de juiste plaats te monteren is opgelost door iedere cilinder een unieke codering te geven die over- eenkomt met die op de pijlers. Op logistiek vlak is door CAPE Holland verder de ontwikkeling uitgevoerd van een transport- krat waarin de cilinders veilig opgeslagen, vervoerd en bij de brug in montagepositie gebracht kunnen worden.


Hydraulisch powerpack Speciaal voor dit project is er door CAPE Holland een mobiel hydraulisch powerpack ontwikkeld. De basisfunctie van het powerpack is het synchroon laten bewegen van steeds twee hydrauliek cilinders voor het openen of sluiten van een klep. Omdat de cilinders een 12 meter brede klep bedienen, is het van groot belang dat de cilinders perfect synchroon worden in- en uitgestuurd. Verder is het, met een dieselmotor aan- gedreven powerpack voorzien van een uitgebreide elektroni- sche besturing. Hierbij worden ook alle relevante gegevens als bedrijfstemperaturen en vloeistofniveaus bewaakt. Vrijwel alle bedieningselementen zijn dubbel uitgevoerd en voorzien van robuuste back-up systemen, die bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van de gehele installatie.


Voor meer informatie: info@cape-holland.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64