This page contains a Flash digital edition of a book.
Verstevigen proefdijk


Afronding


ontwikkeltraject Het pilotproject geldt als afronding van het ontwikkeltraject van de JLD-Dijks- tabilisator. Dat betekent dat, na eerde- re succesvolle experimenten in landelijk gebied, de techniek nu ook in stedelijk gebied kan worden uitgevoerd om te toetsen in welke mate de voordelen van de innovatie optreden. Tevens wil de producent monitoren of de verwachte toename van de stabiliteit in het reken- kundige ontwerp aansluit bij de praktijk- meetgegevens. Hiertoe worden tijdens en na de uitvoering extra metingen ver- richt met een intensief monitoringspro- gramma.


Als onderdeel van het pilotproject moe- ten ook nog enige interactieproeven plaatsvinden.


De verwachting is op korte termijn te starten met de pilot en aansluitend me- dio 2018 het acceptatierapport ter be- oordeling in te dienen bij het ENW.


Jos Karsten, directeur van JLD Contrac- ting: “Het is onze droom om mensen een veiligere leefomgeving te bieden, ze beter te beschermen tegen een dijk- doorbraak en ook tijdig te waarschuwen bij mogelijke dijkverzwakking.”


JLD Contracting staat van 17 tot 20 Januari op de InfraTech in Ahoy Rot- terdam, standnummer: 1.215


Meer informatie:


www.jlddijkstabilisatie.nl www.enwinfo.nl


JLD-Dijkstabilisator De JLD-Dijkstabilisator is opgebouwd uit vier onderdelen. Het JLD-Klapanker brengt de trekkracht over naar de ondergrond. Het LDE (vin) element brengt de dwarskracht over naar de bodem en de basaltvezel ver- sterkte trekstang brengt de dwarskracht via de LDE naar het JLD-Klapanker. Ten slotte koppelt de LDP (kopplaat) het oppervlak aan de JLD-Dijkstabilisator


Project POV Macrostabiliteit De JLD-Dijkstabilisator is een ontwikkeling van JLD Contracting BV. Samen met Antea Group, Wiertsema & Partners en Deltares is het eerste gedeelte van de ontwikkeling in opdracht van Waterschap Rivierenland en binnen de Project Overstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, een programma van het Nederlandse Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) ontwik- keld en gefinancierd.


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64