This page contains a Flash digital edition of a book.
volledig operationeel zijn. Ook moeten de bouwwerkzaamhe- den zoveel mogelijk in de omgeving van de bestaande sluis worden gedaan en mogen de omliggende monumentale pan- den hier geen schade van ondervinden.


“Een lastige uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. Wij zijn, door middel van inventarisatie en analyse van de voorge- stelde werkvolgorde, tot de conclusie gekomen dat het ba- sisontwerp van de opdrachtgever enkele knelpunten bevat, waardoor het lastig is om aan alle bouw- en ontwerpeisen te voldoen”, aldus Louis.


Winnend tenderontwerp In het referentieontwerp van de klant is uitgegaan van het in- situ bouwen van de landhoofden van het sluishoofd om later de geprefabriceerde drempel tussen deze landhoofden te in- stalleren en in te hijsen. Deze operatie wordt als zeer risicovol gezien waarbij vragen zijn gerezen over de uitvoerbaarheid en levensduur, alsmede de extra stremming die dit op zou kun- nen leveren. MH Poly heeft daarom samen met Züblin Scandi- navia AB een bouwwijze voorgesteld, met een bouwput naast


de bestaande sluis, waarbinnen het gehele nieuwe sluishoofd gebouwd kan worden.


Louis vervolgt: “In de bouwput worden ook de deuren in het sluishoofd geïnstalleerd. Bijkomend voordeel hiervan is dat het mogelijk wordt om de werking van de sluisdeuren te tes- ten, nog voordat het sluishoofd op zijn plek ligt.” Het comple- te sluishoofd wordt gebouwd op schuifbanen en wordt na het testen over het kanaal onderwater ingeschoven. “Het onder- water inschuiven van grote constructies komt niet vaak voor. Ons bedrijf heeft al eerder gebruik gemaakt van deze tech- niek bij de bouw van de Söderströmtunnel in Göteborg. Toen is het laatste zinktunnel element met een gewicht van 20.000 ton tegen zijn voorganger aangeschoven om een sluitvoeg uit te sparen.”


Uitvoeringsrisico’s Deze bouwwijze heeft voordelen voor zowel de klant als het milieu. Zo worden de uitvoeringsrisico’s fors beperkt en is er een kortere stremmingsduur. Dit komt omdat het mogelijk is om de werking van het sluishoofd te testen zonder dat het scheepsvaartverkeer oponthoud ervaart en omdat er minder


Schuifbaan inclusief duwsysteem. Bron: MH Poly


Nieuwe situatie met basculebrug. Bron: MH Poly


Realisatie sluishoofd naast vaarweg Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64