This page contains a Flash digital edition of a book.
Altijd actuele topografi e in AutoCAD dankzij InfraCAD Map


Stand-nummer: 1.002


Iedereen die met AutoCAD ontwerpt in de Openbare Ruimte, is gebaat bij actuele en kwalitatieve topografi sche ondergronden. Vroeger werd hiervoor gebruik gemaakt van de GBKN, tegenwoordig is deze ver- vangen door de BGT (Basis Registratie To- pografi e).


De BGT wordt kosteloos beschikbaar gesteld via de website www.pdok.nl, een samenwer- king tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Za- ken, Rijkswaterstaat en Geonovum.


BGT importeren in AutoCAD Ontwerpers die de BGT in AutoCAD willen


gebruiken, kunnen echter niet direct aan de slag. De data op PDOK wordt aangeboden als GML bestanden en deze zijn niet zomaar in te lezen in AutoCAD.


Met InfraCAD Map kan een AutoCAD teke- naar in één muisklik een gebied selecteren, waarna de GML data volledig automatisch van PDOK wordt gedownload en wordt om- gezet in een nette tekening.


NLCS Groot voordeel hierbij is dat InfraCAD Map de tekening opbouwt conform de Nederland- se CAD Standaard (NLCS). De gehele civiel- technische markt is in een hoog tempo aan


het overstappen naar deze standaard en de verwachting is dat de NLCS binnen afzien- bare tijd nog de enige tekenstandaard zal zijn die wordt geaccepteerd door opdracht- gevers.


CAD Accent BV Lauwersmeer 11c 5347 JR OSS 085 - 30 30 000 info@cadaccent.nl www.cadaccent.nl


GEOSYNTHETICS Asfaltonderhoud met TenCate Polyfelt®


> Hoge treksterkte bij lage rek Bitumen


> Maximale hechting door uitstekende affi niteit met bitumen


> EN ISO 15381 Wapening + Spanningsabsorptie + Sealing


SPARK THE FIRE FOR BASALT


PGM-B


Bezoek www.geonederland.nl voor meer informatie Nr.8 - 2016 OTAR Advert TenCate Polyfelt PGM-B_OTAR_v1.2.indd 1 2-12-2016 09:52:02 O Nr.8 - 2016TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64