This page contains a Flash digital edition of a book.
Ingenieursbureau Boorsma B.V. Deskundig & onafhankelijk


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”. De variëteit in projecten is groot. Boorsma is uw partner in infrastructurele en waterbouwkundige projecten. Voor kunstwerken en geotechnische constructies voert het bureau alle voorkomende advies- en engineeringswerkzaamheden uit. Door de platte organisatie kan snel en fl exibel op uw vraag worden ingespeeld.


Ingenieursbureau Boorsma vindt een grote va- riatie aan opdrachten niet alleen van belang voor het vullen van de orderportefeuille, het draagt ook bij aan de expertise van het bu- reau. De wisselwerking tussen verschillende disciplines en de daarmee gepaard gaande beheersing van raakvlakken dragen bij aan het tot bloei komen van het eigen specialisme van een individuele medewerker. Naast een breed scala aan disciplines, is expertise een ken- merk van Ingenieursbureau Boorsma.


Zo is Boorsma in Nederland mede leidend op het gebied van houtskeletbouw en houtcon- structies in de waterbouw. Tevens is het bu- reau specialist in de engineering van kunst- werken inclusief werktuigbouwkundige installaties en bewegingswerken. Andere ex- pertises, van belang voor de inframarkt, be- treffen de engineering van voegovergangen en portalen en stabiliteitsberekeningen van pon- tons.


Een greep uit recent afgeronde en lopende projecten binnen de disciplines waterbouw en (rail)infrastructuur: de revitalisering van stuw- en sluiscomplexen in de Maas, de engineering van de Vechtbrug in de N236 en de monumen- tale Muntbrug in Utrecht, diverse kunstwerken van het project De Centrale As en de ontwik- keling van de Nieuwe Sluis Terneuzen.


Ingenieursbureau Boorsma B.V. Gerben Sondermanstraat 2 9203 PV Drachten T 0512 - 580300


j.wessels@boorsma-consultants.nl www.boorsma-consultants.nl


OTAR MarktWijzer 2017 32 OTAR MarktWijzer 2017 Activiteiten:


(haalbaarheids)studies, ontwerpen, hoofd- en detailengineering, besteksgereedmaken, pro- jectmanagement, bouwtoezicht, begeleiding van uitvoering en inspecties.


Actief in de disciplines: • Bouwtechniek en houtskeletbouw • Constructies • Bouwfysica • Waterbouwkunde • Infrastructuur • Bouwmanagement • Milieu • Geologie


Komen multidisciplinaire projecten met uit- dagingen op het vlak van geotechniek, funde- ringstechniek, betonbouw, staalconstructies en/ of werktuigbouwkunde regelmatig op uw pad?


Wordt van u verwacht dat u werkt volgens systems engineering, uw ontwerp 3D model- leert of participeert in een BIM-omgeving en tenslotte uw verificatie en validatie van de contracteisen op orde heeft? Of hebt u voor een (UAV-GC-) aanbesteding behoefte aan een uitgekiend aanbiedingsont- werp tegen een aantrekkelijke prijs?


Ingenieursbureau Boorsma is graag uw partner!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64