This page contains a Flash digital edition of a book.
dus weliswaar één toetsenbord/muis, maar je werkt nog wel met de afzonderlijke systemen. Bij de geïntegreerde oplossing werk je in één systeem waarin alle data is geïntegreerd. Bij een lopend project van automationX in Oostenrijk wordt de integratie tot in het extre- me doorgetrokken. Of het nu allemaal eigen systeem componenten zijn, of juist bestaande systemen van derden. Het is interessant om te zien dat beide varianten mogelijk zijn.”


Compleet nieuw systeem Hoewel de geïntegreerde oplossing in eerste instantie een betere lijkt te zijn, is dat volgens De Bruijn niet altijd zo: “Mensen zijn vaak tevreden met hun huidige systemen en hebben veel tijd geïnves- teerd om ze onder de knie te krijgen. Bij de geïntegreerde oplossing zul je toch een compleet nieuw systeem jezelf eigen moeten ma- ken. Er is ook een groot financieel verschil. Voor de connected op- lossing ben je gemakkelijk minder dan een vijfde kwijt, vergeleken met de geïntegreerde oplossing.”


Multifunctioneel


Als het aan Manuel Witzke van de firma Wey Technology ligt, wordt het aantal muizen en toetsenborden zo snel mogelijk vervangen door één bedieningsunit. “We hebben een aantal producten in ons assortiment waarmee we de talloze muizen en toetsenborden kun- nen vervangen door één enkele multifunctionele bedieningsunit. We leveren deze producten in zowel de industrie, infra als de financiële markt en we richten ons met deze producten zowel op procesop- timalisatie als veiligheid. Je wilt niet weten hoe vaak een proces- operator per ongeluk eerste de verkeerde muis pakt. Als je dat een paar keer per dag hebt, kost dat echt tijd op jaarbasis.”


Cube


Een beeldscherm is een beeldscherm, zou je zeggen, maar niets is minder waar, weet Michael Schmidt, sales manager bij Delta Elec- tronics. Het bedrijf produceert state of the art displays die in control rooms worden toegepast. “Een van de eisen voor een beeldscherm in een controlekamer is dat het apparaat 24/7 moet kunnen func- tioneren. Ons Laser Cube scherm kan zes jaar lang zonder kwali- teitsverlies aan staan, ook in de industrie, waar vaak urenlang de- zelfde statische beelden vertoond worden. Op LCD schermen moet je oppassen dat het beeld niet in het scherm brandt. Ook al kost een Cube het vijfvoudige van een regulier LCD-scherm, je verdient dit verschil terug door het veel lagere energieverbruik. Maar het gaat verder: in een control room zitten mensen vaak uren naar een scherm te kijken. Dat betekent dat je moet zorgen dat je onder elke hoek een kristalhelder beeld kunt produceren.”


Weggemoffeld Wim Oxenaar van TotalFunction benadrukt de ergonomie van de control room: “De operator in een control room krijgt een steeds breder takenpakket. Hij wordt steeds meer de spin in het web bin- nen een bedrijf. Juist daarom is de ergonomie zo belangrijk. En een goede ergonomie begint eigenlijk bij het begin. Hoe ontwerp je een control room? Wat heb je nodig? Heel vaak zie ik bij plants dat een control room ergens weggemoffeld is in een kamertje. Dat is niet handig, want de control room hoort op een goede plek binnen een bedrijf te liggen. De positie van vensters, de bereikbaarheid van- af de productieplant, al dat soort aspecten zijn belangrijk voor het goed functioneren van een control room. De keuze en plaatsing van je schermen maar ook de positionering van de desks binnen de control room is een niet te onderschatten aspect.”


24/7 bereikbaar Nu kunnen individuele leveranciers de beste producten aanleveren, maar een absolute voorwaarde voor het goed functioneren van die producten is dat ze op een goede manier geïntegreerd worden in de control room. En dat doet Rob Bakker van Prosystems: “Klopt, we zijn system integrator en wij zetten alle elementen bij elkaar en wij verzorgen vervolgens het totale project, tot en met de service- verlening na aflevering. Belangrijk is dat wij voldoende kennis in huis hebben van de producten van de partners waar we mee sa- menwerken. Door trainingen te volgen, investeren we daar flink in, los van het feit dat ervaring in de praktijk minstens zo belangrijk is.


Maar ook belangrijk is het dat je na oplevering van een control room niet alleen 24/7 bereikbaar bent, maar je klant ook met ken- nis van zaken te woord kunt staan. Bij sommige plants wordt er al- leen tijdens kantooruren gedraaid, maar in de food en infra is dat anders. Je kunt het je bijvoorbeeld niet permitteren dat op een wil- lekeurige nacht je geen controle meer hebt over de A4. Het verkeer gaat altijd door.”


Praktijk Bernhard Jagersbacher van AutomationX: “We laten hier vandaag een casus zien van een project in Oostenrijk. We hebben in Wels onlangs een nieuw controlecentrum opgeleverd dat verantwoorde- lijk is voor de monitoring en besturing van ruim 430 kilometer snel- weg, een groot aantal tunnels, parkeerplaatsen, benzinepompen, enzovoorts. We hebben het over 1,1 miljoen datapunten als je al- les meerekent. Voorheen zouden we meerdere controlecentra nodig hebben en een veelvoud aan mensen die nu in het centrum zitten, om met deze hoeveelheid data om te kunnen gaan. Onder andere dankzij ons in-huis ontwikkelde DCS systeem is het mogelijk om met minder mensen veel meer te doen. Het kan dus echt al, blijkt uit de praktijk.”


30 Nr.8 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64