This page contains a Flash digital edition of a book.
Verlegging A1 Betere doorstroming en oog voor natuurcompensatie


De afgelopen jaren is hard gewerkt om de doorstroming op rijks- weg A1 tussen Diemen en Muiderberg te bevorderen. Met als ge- volg dat in de nazomer de eerste delen van de nieuwe A1 zijn opengesteld voor het verkeer. Naast een vlotte doorstroming is natuurcompensatie bij de herontwikkeling van de A1, onderdeel van de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA), een belangrijk element. Technisch manager Driek Nuijens en ad- viseur Natuur & Inpassing Erik van Langen van Rijkswaterstaat vertellen over de werkzaamheden aan weg en natuur die zijn uitgevoerd en die nog op stapel staan. Tekst: Wink Sabée


M


et een lekker vaartje over de A1 tussen Diemen en Mui- derberg rijden, zonder op- stoppingen, onderwijl af en toe genie- tend van het natuurschoon om je heen. Bewoners in de omgeving die minder geluidsoverlast hebben en genieten van een schonere lucht. Dieren die vrij- uit kunnen leven aan beide zijden van de nieuwe snelweg. Wie wil dit nu niet? Nog even en het is zover. De afgelopen


58 Nr.8 - 2016 OTAR


maanden zijn er grote stappen gezet bij de herinrichting van deze snelweg en de omgeving, de laatste aanpassingen lig- gen in het verschiet.


Sloop oude spoorbrug Zo is de oude spoorbrug bij Muiden in augustus gesloopt en is de nieuwe spoorbrug ingeschoven. Een welhaast militaire operatie die in korte tijd moest worden uitgevoerd, op een oppervlakte


ter grootte van een postzegel, bij wijze van spreken. Verder is de vernieuwde snelweg, wat zuidelijker gelegen dan de vorige, tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg in twee fases openge- steld voor het verkeer. Hoewel het ver- keer op dit traject nog niet doorstroomt zoals in het eerder geschetste toe- komstbeeld, zijn de eerste tekenen wel al zichtbaar. Nuijens. “De eerste fase van de doelstelling om de doorstroming te bevorderen is voltooid. Tussen Die- men en Muiderberg zijn nu twee keer vijf rijstroken, waar dat er eerder twee keer drie rijstroken waren. Tevens is er een wisselbaan van twee rijstroken aange- legd en een vrije busbaan van twee rij- stroken. Deze extra capaciteit is de ba- sis voor een goede doorstroming tussen de knooppunten met de A9 (Diemen) en de A6 (Muiderberg).”


Natuuraantasting herstellen De komende periode gaat het werk ver- der. Gebieden aan weerszijden van de verlegde A1 worden heringericht. Een ander aspect op de to-do-list is de sloop van de oude A1 op het traject tussen Diemen en Muiderberg. Als dit is gerealiseerd, worden deze stroken


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64