This page contains a Flash digital edition of a book.
BetonInfra Kennisportaal voor betonverhardingen


Betoninfra is een samenwerkingsverband tussen Cement&BetonCentrum, Vereniging Ondernemers Betonmortelindustrie Nederland (VOBN) en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.


Beton voor alle typen wegen Opdrachtgevers kopen in toenemende mate duurzaam in. Als verhardingsmateriaal komt beton bij een juiste afweging dan meestal beter uit de bus. Beton is prima geschikt voor alle typen wegconstructies. Hiermee bedoelen we letterlijk van autosnel- wegen tot fiets- en kavelpaden; van doel- groepstroken voor vrachtverkeer tot bus- banen en -haltes; van erfverhardingen tot


platforms voor vliegtuigen; van rotondes tot voertuigkeringen. Voor plaatsen met veel zwaar verkeer, zoals opstelplaatsen voor vrachtwagens en indus- triële ontsluitingswegen is beton gewoon de beste keuze.


Betonverhardingen zijn niet alleen toepas- baar op zandgrond, maar ook in gebieden met een minder draagkrachtige ondergrond. Denk aan klei- en veengebieden.


Toegankelijke kennis


BetonInfra 06 -11747296 info@betoninfra.nl www.betoninfra.nl


OTAR MarktWijzer 2017 28 OTAR MarktWijzer 2017


De kennis over beton is toegankelijk gemaakt via twee websites. Op het Kennisportaal BetonInfra www.betoninfra.nl is algemene informatie te vinden, die erop is gericht om opdrachtgevers en adviseurs te informeren en te interesseren voor betonverhardingen. Diepere technische kennis over betonver- hardingen is verzameld en beschikbaar in de Kennismodule Betonverhardingen van CROW.


Geen 28 dagen wachten! Nog altijd bestaat het vooroordeel dat beton 28 dagen moet verharden voordat een ver-


harding in gebruik genomen kan worden. De moderne betontechnologie maakt het moge- lijk een verharding na circa drie dagen te be- lasten met licht verkeer en na zeven dagen kan al het verkeer worden toegelaten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64