This page contains a Flash digital edition of a book.
Artist impression nieuwe situatie. Bron: SWECO


Södertälje Een sluis verbouwen zonder de vaart te stremmen


Het is een uitdaging op zich: een sluis verbou- wen, zonder het vaarverkeer te stremmen of te verleggen. Onmogelijk? ‘Zeker niet. In Söder- tälje, een stadje nabij Stockholm, worden voor- bereidingen getroffen om de bestaande sluis in het Södertäljekanaal te vernieuwen. Door de bouw van een tweetal bouwputten naast de bestaande sluis, wordt de impact op het scheepvaartverkeer tot een minimum beperkt.


D


e aannemer Züblin Scandinavia AB heeft met de ont- werpers Sting en MH Poly het winnend tenderont- werp gepresenteerd. “In deze bouwputten kunnen


de nieuwe sluishoofden in zijn totaliteit, dus inclusief deuren, worden gebouwd en getest. Het complete sluishoofd wordt gebouwd op schuifbanen en wordt na de bouw- en testfase in een korte buitendienststelling over het kanaal op zijn plaats geschoven”, zegt MH Poly directeur Bard Louis.


Mälaren Project


De huidige sluis in het Södertäljekanaal is gebouwd in 1924 en heeft een kolk van 135 meter lang en 20 meter breed. Uit- gaande van de toegestane scheepsafmetingen is de sluis de


34 Nr.8 - 2016 OTAR


grootste sluis in Scandinavië met een schuthoogte van 60 cm. Toch is het noodzakelijk om een nieuwe sluis te bouwen om het groeiende maritieme verkeer aan te kunnen. Want niet al- leen de hoeveelheid scheepsvaart is in de loop der jaren fl ink toegenomen, ook de formaten van de zeeschepen zijn fors groter geworden.


De Södertäljesluis is zowel de jongste als de eerste sluis in Zweden die vernieuwd wordt en krijgt een breedte van 25,3 m en een lengte van 170 m. Het vernieuwen van de sluis is een onderdeel van het grootschalig Mälaren Project en dient als pilot voor het vernieuwen van andere sluizen in Zweden.


Züblin Scandinavia AB is een Zweedse dochteronderneming van de bouwgroep STRABAG en gaat in opdracht van de Zweedse maritieme dienst Sjöfartsverket de nieuwe sluis bou- wen. Naast dit grote sluizenproject zal ook het Södertäljeka- naal verbreed en verdiept worden. Dit wordt gedaan om zee- schepen tot een lengte van 165 meter en een breedte van 23 meter toegang te kunnen geven tot de havens verder landin- waarts, zoals de havens van Västerås en Koping.


Tender


Züblin Scandinavia AB schreef zich samen met MH Poly in voor de tender. De inschrijvende partijen moesten bij het ont- werp van de nieuwe sluis rekening houden met het basisont- werp van de klant met onder andere een nieuw te bouwen basculebrug, twee nieuwe sluishoofden voorzien van seg- mentdeuren en een verbreding van de kolk. Verder moest het ontwerp aan enkele belangrijke eisen van de opdrachtgever voldoen. Zo is het van belang dat de sluis tijdens de bouw- werkzaamheden in werking blijft. De oude sluisdeuren mogen pas buiten werking worden gesteld als de nieuwe sluisdeuren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64