This page contains a Flash digital edition of a book.
Tensar® International BV


De asfaltwapening die effectief uw problematiek rondom scheuren aanpakt


Het is aangetoond dat door het gebruik van Tensar-asfaltwapening wegen langer meegaan. U bespaart kosten, t.o.v. traditio- nele oplossingen, direct bij de aanleg of gedurende de levenscyclus van de verharding. Onze serie asfaltwapenings-producten hebben zichzelf al meer dan 30 jaar bewezen. U krijgt dan ook de juiste en meest praktische asfaltwapening, met de benodig- de wapenende, spanning-spreidende en/of waterwerende functie om uw scheuren aan te pakken.


Omdat scheuren verschillende oorzaken kun- nen hebben, dient een asfaltwapening pro- jectspecifi ek te worden gekozen. De keuze is terug te voeren naar de mogelijke CE- func- ties welke een asfaltwapeningsproduct kan vervullen, namelijk wapenen [R], spannings- preiden [STR] en waterweren [IB].


Wapenen met asfaltwapening werkt op verschillend principes, welke in hoge mate bepalend zijn voor het resultaat. Bij het wer- kingsprincipe onderscheidt men: wapenen door insluiting van het steenskelet en wape- nen gebaseerd op hechting. Tensar AR-wapeningen werken op basis van mechanische insluiting van het steenske- let van de asfaltlaag. Door de zeer hoge rib- structuur en vormstijfheid van de rasterope- ningen wordt het steenskelet van het asfalt vastgezet. Hierdoor wordt het bitumen in de asfaltlaag ontlast, neemt de vermoeiing af en de levensduur van de overlaging neemt aan- zienlijk toe.


Tensar International BV Helftheuvelweg 11 5222 AV ´s-Hertogenbosch T 073 - 624 19 16 info@tensar.nl www.tensar.nl


Andere producten, zoals Tensar Glasstex, werken op basis van hechting en hebben daarom een hogere treksterkte. Het verschil in werking is meerdere malen aangetoond, zoals in het proefvak op de A6 bij Joure. De resultaten daarvan geven een zeer goed beeld van 13 jaar bewezen prak- tijkgedrag en is daarmee de beste basis voor het vergelijken van prestaties.


Spanningspreiden is in veel situaties maatgevend om doorgroei van scheuren te voorkomen. Met voldoende bitumen en een vlies, met bitumen-opnamecapaciteit van ≥ 1,1 kg/m², wordt dit gerealiseerd, zoals bij onze geocomposieten AR-GN en Glasstex.


Waterwering heeft als doel de funde- ring niet verzadigd te laten raken met water, waardoor de draagkracht verloren gaat.


Tensar heeft het breedste scala aan as- faltwapeningsproducten die de levensduur verlengen en het gedrag van asfaltverhar- dingen veranderen. Bij reparatie van kleine wegvakken of bij incidentele scheuren levert Tensar de zelfklevende glasvezel-asfaltwa- pening genaamd GlasstexPatch.


Tensar helpt u bij de meest economische keuzen en geeft technisch advies en prakti- sche begeleiding, zoals de wapening profes- sioneel te laten installeren.


OTAR MarktWijzer 2017


57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64