This page contains a Flash digital edition of a book.
werkzaamheden direct naast of in het kanaal plaatsvinden. Louis: “Sjöfartsverket is erg tevreden met deze innovatieve uitwerking en de vele voordelen die het ontwerp biedt, met name op het gebied van risicobeheersing. Zonder geweld te doen aan het originele ontwerp.” Sjöfartsverket koos in sep- tember 2016 Züblin Scandinavia AB als uitvoerder voor de gevormde plannen omtrent het complete project.


Ontwerp na gunning


Na de gunning is MH Poly samen met Züblin, Sting en Sjö- fartsverket om de tafel gaan zitten om het ontwerp- en bouw- proces verder te optimaliseren en het gewonnen voorstel ver- der uit te werken in een bouwteamcombinatie. Hierbij zijn de opdrachtgever, de aannemer en de ontwerper samen verant- woordelijk voor het meest optimale projectresultaat. “Het ontwerp van het sluishoofd is verder geoptimaliseerd om zo een kleinere bouwput te krijgen. Dit vertaalt zich in een kleinere ingreep in de omgeving. Hierdoor is aanzienlijk min- der sloopwerk van de bestaande constructie nodig en kan de bestaande brug in bedrijf blijven tot de nieuwe brug in wer- king is gesteld”, aldus Louis. “Een aanzienlijk voordeel met het oog op de fasering.” Medio 2017 beginnen de voorbe- reidende grondwerkzaamheden ten behoeve van de eerste bouwput.


Iv Infra is door MH Poly benaderd om in een Joint Venture verband met MH Poly de sluisdeur verder uit te werken. Dit vanwege Iv Infra’s expertise op het gebied van sluizen in het algemeen en sluisdeuren in het bijzonder. Zij hebben onlangs bijvoorbeeld het ontwerp en de bouwbegeleiding van de sluisdeuren van het nieuwe Panamakanaal afgerond.


Duplex segmentdeur


Op verzoek van de klant wordt er gebruik ge- maakt van een bijzonder type sluisdeur, name- lijk een segmentdeur die is uitgevoerd in duplex staal (een type roestvaststaal). Dit type deur wordt in Nederland weinig of niet toegepast in sluizen. De deur is deels cirkelvormig en draait om een horizontale as en wordt tevens gebruikt voor het nivelleren van de kolk. Bovendien kan de deur tweezijdig keren, dus zowel met een positief als negatief verval.


Vanwege de eisen die gesteld zijn aan mogelijke lekkage, is het nodig om aandacht te besteden aan de rubberen afsluitin- gen van de deuren aan de onderzijde en de beide zijkanten. Voor onderhoud kan de deur in tegenstelde richting worden bewogen zodat het onderste rubberprofi el boven water komt en geïnspecteerd en indien nodig vervangen kan worden. Dit wordt gedaan met een mobiele kraan, omdat de hydraulische aandrijving de deur slechts over een hoek van 60 graden kan bewegen.


De oriëntatie van de deuren is zodanig dat altijd één deur op trek wordt belast, waardoor het rubber profi el aan de onder- zijde het lekdebiet van de deur beperkt. Het vereiste duplex materiaal is goed te lassen, maar hoeft niet geconserveerd te worden, wat een grote besparing betekent op het onder-


36 Nr.8 - 2016 OTAR


Modellering van segmentdeur.


houd over de geëiste levensduur van 120 jaar. Voor de betrok- ken Nederlandse bureaus is dit uitdagende project een unieke kans om hun kennis en ervaring op het gebied van sluizen- bouw uit te breiden.


Meer informatie: www.mhpoly.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64